BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biernacki Krzysztof
Tytuł
Ryzyko podatkowe - ujęcie teoretyczne i jego implikacje dla przedsiębiorstwa
Tax Risk - Theory and Its Implications to Entrepreneurs
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 11-18, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Podatki, Metody pomiarowe
Risk, Taxes, Measuring methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono ryzyko podatkowe, które można traktować jako maksymalną stratę, na jaką narażony jest przedsiębiorca w związku z błędnym określeniem podatkowo-prawnego stanu faktycznego. Zaprezentowano sposoby pomiaru wartości ryzyka podatkowego.

Tax risk can be perceived as a maximum loss for entrepreneur, who determines its tax liabilities wrongly. The theory of taxation proves that imposition of taxes brings to taxpayer higher costs than the value of collected taxes. In practice the risk for every person can be treated as a product of outstanding taxes and interests in these arrears with additional tax sanctions, prior to the maturity date of such tax liability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J.: Ordynacja podatkowa. Komentarz. Wydawnictwo UNIMEX, Wrocław 2004.
 2. Andren N., Jankensgârd H., Oxelheim L.: Exposure-based Cash-Flow-at-Risk under Macroeconomic Uncertainty. The Research Institute Of Industrial Economics, Stockholm 2005, Working Paper nr 635.
 3. Grądalski F.: Wstęp do teorii opodatkowania. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004.
 4. Knight F.H.: Risk, Uncertainty and Profit. University of Boston Press 1921.
 5. Kudła J.: Ekonomiczne problemy kosztów opodatkowania i nielegalnego unikania podatków. Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2004.
 6. Linsmeier T.J., Pearson N.D.: Risk Measurement: An Introduction to Value at Risk. University of Illinois at Urbana-Champaign, July 1996.
 7. Mastalski R., Zubrzycki J.: Na bakier z konstytucją. "Rzeczpospolita" z 4.08.1999 r., dodatek Prawo.
 8. Modelowanie preferencji a ryzyko. Red. T. Trzaskalik. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2003.
 9. Pfeffer: Insurance and Economic Theory. Irwin Inc. Homewood, Illinois 1956.
 10. Tarczyński W., Mojsiewicz M.: Zarządzanie ryzykiem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 11. Weber M.: Risikoentscheidungskalküle in der Finanzierungstheorie. C.E. Poeschel Verlag, Stuttgart 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu