BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janasz Krzysztof
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym
Credit Risk Management in the Commercial Bank
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 71-79, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Banki komercyjne, Ryzyko kredytowe, Zarządzanie ryzykiem, System bankowy, Szacowanie ryzyka
Commercial banks, Credit risk, Risk management, Banking system, Risk estimating
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono zagadnienia oraz procesy związane z zarządzaniem ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego. Zaprezentowano metody i sposoby jego ograniczania. Przedstawiono modele portfelowe oraz modele wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego, które oparte zostały na metodach ratingów wewnętrznych zalecanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru w tak zwanej Nowej Umowie Kapitałowej.

Risk management and especially credit risk management have been presented in the article. It explores the concept of risk-weighted capital, the 1988 Basel Capital Accord and the new proposals for change. With the evolution of financial systems, credit risk management has become increasingly important. The Basel Committee on Banking Supervision presented a new approach to measure credit risk in 1999. For instance, internal rating based approach. The models of credit risk analysis also have been presented in the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A New Capital Adequacy Framework. Basle Committee on Banking Supervision, June 1999.
 2. Büschgen H. E.: Przedsiębiorstwo bankowe. Poltext, Warszawa 1997.
 3. Credit Risk Modelling: Current Practices and Applications. Basle Committee on Banking Supervision, April 1999.
 4. Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł.: Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym. WIG-Press, Warszawa 2001.
 5. Grabczan W.: Zarządzanie ryzykiem bankowym. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 6. Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A.: Ryzyko bankowe. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001.
 7. Janasz K.: Ocena ryzyka w projektach innowacyjnych finansowanych kredytem bankowym. W: Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw. Red. W. Janasz. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 8. Janasz K.: Ryzyko kredytowe w systemie bankowym. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 9. Jaworski W.L.: Bankowość. Podstawowe założenia. Poltext, Warszawa 1999.
 10. Jędrzejczak A., Konachowicz J.: Ryzyko kredytowe. Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 1998.
 11. Kaczmarek T. T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Difin, Warszawa, 2005.
 12. Riehl H.: Zarządzanie ryzykiem na rynku pieniężnym, walutowym i instrumentów pochodnych. Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2001.
 13. Sathyne M., Bartle J., Vincent M., Boffey R.: Credit Analysis & Lending Management. John Wiley & Sons Australia Ltd., Milton 2003.
 14. Walidacja zaawansowanych metod wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego i operacyjnego. Dokument konsultacyjny, DK/9/Walidacja, GINB, Warszawa 2006.
 15. Wiatr M. S.: Systemy szacowania indywidualnego ryzyka kredytowego. Doświadczenia banków zagranicznych i polskich. W: Banki w Polsce. Wyzwania i tendencje rozwojowe. Red. W.L. Jaworski. Poltext, Warszawa 2001.
 16. Zarządzanie ryzykiem w NBP. Zasoby Internetu: www.nbp.pl.
 17. Zawadzka Z.: Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym. Poltext, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu