BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rozkrut Dominik, Byrka-Kita Katarzyna
Tytuł
Stabilność indeksu ryzyka beta na GPW w okresie 1999-2006
Beta as a Market Risk Measure - Stability Test
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 185-195, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Ryzyko inwestycyjne, Indeks giełdowy, Giełda papierów wartościowych, Model wyceny aktywów kapitałowych, Test Fischer-Chowa, Badania naukowe
Capital market, Investment risk, Stock market indexes, Stock market, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Fisher-Chow test, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono rezultaty badań przeprowadzonych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mających na celu sprawdzenie możliwości przyjęcia modelu wyceny aktywów kapitałowych (Capital Asset Pricing Model). Zbadano stabilność w czasie współczynników beta, w tym celu wykorzystano test Chowa.

In developed markets, the cost of equity in general and the concept of beta in particular are not free from controversy. Three decades of academic debate haven't settled the issue of validity of beta as a reliable measure of risk. The results of the tests carried by many researchers on the Warsaw Stock Exchange give no unambiguous support for or rejection of the CAPM validity. The aim of the article is to specifically verify if beta coefficients arc stable over time. In order to do that Chow's test has been applied. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartholdy J., Peare P.: Unbiased estimation of expected return using CAPM. "International Review of Financial Analysis" 2003, No. 12.
 2. Bruner R.F., Eades K., Harris R., Higgins R.: Best Practices in estimating the cost of capital: surrey and synthesis. "Financial Practice and Education" 1998, tom 8, nr 1.
 3. Byrka-Kita K., Rozkrut D.: Research on CAPM in Polish Capital Market vs. Tests Carried Out in Developed Capital Markets. W: Zarządzanie Finansami - Biznes, Bankowość i Finanse na Rynkach Wschodzących. Red. D. Zarzecki. Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 4. Byrka-Kita K.: Metody szacowania kosztu kapitału własnego na rynkach wschodzących. Praca doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. prof. US D. Zarzeckiego.
 5. Chow G.C.: Tests of Equality Between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions, Econometrica, vol. 28, no. 3, 1960.
 6. Damodaran A.: Investment Valuation. John Wiley & Sons, Inc., USA 1996.
 7. Graham J.R., Harvey C.R.: The theory and practice of corporate finance: evidence from the field. "Journal of Financial Economics" 2001, t. 60, nr 1-2.
 8. Kuziak K.: Stabilność w czasie współczynnika beta akcji. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 811, Wrocław 1999.
 9. Osińska M., Stempińska J.: Zmienność parametru beta w modelu Sharpe'a a horyzont czasowy inwestycji. "Nasz Rynek Kapitałowy" 2003, nr 9 (153).
 10. Sharpe W.E.: Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. "Journal of Finance" 1964, Vol. 19, No. 3.
 11. Sharpe W.F.: A Simplified Model of Portfolio Analysis. Management Science, January 1963.
 12. Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Vol. II, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu