BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sitek Marcin
Tytuł
Sposoby minimalizacji ryzyka finansowania i kredytowania rynku nieruchomości
Risk Reduction Methods of Founding Crediting of the Estate Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 205-212, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Nowa Umowa Kapitałowa, Ryzyko bankowe, Ryzyko kredytowe, Ryzyko stopy procentowej
Real estate market, New capital accord, Banking risk, Credit risk, Interest rate risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono nowoczesne i najważniejsze techniki pomniejszania ryzyka bankowego, szczególnie kredytowego i rynkowego na rynku nieruchomości. Zaprezentowano metody ograniczania ryzyka kredytowego na podstawie Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej. Omówiono operacje terminowe (FRA - Forward Rate Agrement, swap stopy procentowej, opcje stopy procentowej i futures), które są narzędziami sterowania ryzykiem stopy procentowej.

Banks are the most important institutions operating in the estate market as found suppliers and in the financial market, offering mortgages. This activity is charged by a certain risk. In the paper some modern and most important techniques of bank risks reduction, especially related to loan and market risks are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Allen R.H.: Real Estate investment strategy. South-Western Publishing Co, Cincinnati 1989.
  2. Binkowski P., Beeck H.: Innowacje bankowe. Instrumenty terminowego Rynku Finansowego. Poltext, Warszawa 1998.
  3. Capiga M.: Nowe aspekty zarządzania ryzykiem kredytowym. "Bank" 2003, 2.
  4. Dębisk W: Rynek finansowy i jego mechanizmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  5. Dziekański P: Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego. Narodowy Bank Polski, Materiały i Studia, Zeszyt nr 164, Warszawa, czerwiec 2003.
  6. Jajuga K.: Ryzyko kredytowe i metody jego pomiaru. Zeszyt Hipoteczny nr 23, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 2006.
  7. Misztal P: Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego. Difin, Warszawa 2004.
  8. Smithson Ch.W.: Managing financial risk. A guide to derivative products, financial engineering, a value. McGraw Hill-Professional 1998.
  9. Wąsowski W.: Ekonomika i finanse banku komercyjnego w zarysie. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.
  10. Współczesny bank. Red. W.L. Jaworski. Poltext, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu