BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwańczuk Anna
Tytuł
Ograniczanie ryzyka stopy procentowej i walutowego w przedsiębiorstwie a instrumenty zabezpieczające w ofercie banków
Reducing the Interest Rate and Currency Risk in a Company and Security Transactions in Banks' Offer
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 55-62, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Banki, Ryzyko stopy procentowej, Ryzyko walutowe, Zarządzanie ryzykiem
Banks, Interest rate risk, Currency risk, Risk management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano różne kategorie ryzyka, na które narażone są przedsiębiorstwa działające w warunkach gospodarki rynkowej. W ramach ryzyka finansowego omówiono ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe. Przedstawiono podstawowe elementy oceny oferty banku, które odgrywają ważną rolę we wspomaganiu podmiotów w zarządzaniu ryzykiem.

Companies operating in market economy conditions are exposed to different categories of risk. The interest rate risk and currency risk are the financial risks of great importance. Managing risk in company consists of its identification, measurement and reducing. Banks play an important role in the risk management in enterprises, especially as partners in security transactions. There are many modern financial instruments in the banks' offer, which may be used to limit interest rate and currency risk. The decision concerning making use of them should depend on the strategy in the scope of taking risk and assessment of banks' offer in the area of security transactions. The assessment should refer especially to the level of adjustment of standard parameters of the transaction to the company's needs and direct and indirect costs of the transaction. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barowicz M.: Sposoby na zabezpieczenie. "Bank" 2006, nr 7-8.
  2. Bielawska A.: Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych w przedsiębiorstwie. W: Finanse przedsiębiorstwa. Red. P. Karpuś. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
  3. Grat A.: Ryzyko stopy procentowej i instrumenty pochodne służące zabezpieczaniu się przed nim. Materiały i Studia, Zeszyt nr 124, NBP, Warszawa 2001.
  4. Karkola E.: Operacje zabezpieczające klientów instytucjonalnych przed ryzykiem walutowym. W: Innowacje w operacjach bankowych. Red. A. Gospodarowicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  5. Krymarys-Balcerzak A.: Pole do zarabiania. "Bank" 2005, nr 9.
  6. Łukasik G.: Podstawy wyboru strategii finansowej przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych. W: Strategie finansowe przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2004.
  7. Meniów D., Ochędzan G., Wilimowska Z.: Instrumenty zabezpieczające w transakcjach walutowych. AJG Sp. z o.o.., Bydgoszcz 2003.
  8. Misztal P.: Zabezpieczenie przez ryzykiem zmian kursu walutowego. Difin, Warszawa 2004.
  9. Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu