BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szmidt Katarzyna
Tytuł
Rolnictwo ekologiczne w Polsce i krajach Unii Europejskiej
Organic Farming in Poland and in the European Union Countries
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 415-419, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Finansowanie inwestycji ekologicznych, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ecological agriculture, Financing of the environmental protection, Rural Development Plan
Uwagi
summ.
Abstrakt
Unia Europejska promuje rolnictwo ekologiczne oparte na pozytywnych skutkach na środowisko. Rolnicy ekologiczni mogą zwiększać efektywność i podnosić wydajność, jednocześnie nie zagrażać zdrowiu i szeroko rozumianej równowadze. Ten typ rolnictwa rozwija się intensywnie w krajach Unii Europejskiej od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, co wynika z powstania regulacji prawnych z zakresu rolnictwa ekologicznego oraz instrumentów wspierających rozwój prośrodowiskowych sposobów produkcji rolniczej. W 1992 r. wprowadzono regulacje (Reg EC. 2078/92) dotyczące rolnych metod produkcji zgodnych z wymogami ochrony środowiska i utrzymania krajobrazu wsi.

According to the Codex Alimentarius, organic farming involves holistic production management systems (for crops and livestock) emphasising the use of management practices in preference to the use of off-farm inputs. This is accomplished by using, where possible, cultural, biological and mechanical methods in preference to synthetic materials. Since the beginning of the 1990s, organic farming has rapidly developed in almost all European countries. In most countries of Europe and particularly the European Union organic farming is supported with legislation and direct payments. Regulation (EEC) No 2078/922 provided further opportunities for financial support for organic farming, because of its specific features, is eligible. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Lampkin N., Midmore P. 1999: Organic Farming and the European Union. Memorandum of Evidence to the House of Lords Select Committee on the European Communities Sub-Committee D. Agriculture, Fisheries and Food.
  2. Lampkin N. 2000: Number of certified and policy-supported organic and in-conversion farms/land in Europe.The Organic Centre Wales, Aberystwyth, 1990-2000. Organic Farming in Europe - Provisional Statistics 2001.
  3. Lampkin N., Olmos S., Lawman S., van Diepen P. 2007: Further Development of Organic Farming Policy in Europe with Particular Emphasis on EU Enlargement QLK5-2002-00917. Statistical Report on the Development of Organic Farming in EU-15, Switzerland and Norway 1997-2006. University of Wales, Aberystwyth.
  4. Plan Działań dla Żywności Ekologicznej i Rolnictwa w Polsce na lata 2007-2013. 2007: Dokument przyjęty przez kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu w dniu 26.03. Warszawa.
  5. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2005-2006. 2007: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa.
  6. Willer H., Minou Y. 2008: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends. International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM). Bonn Germany & Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Frick, Switzerland.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu