BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urban Stanisław
Tytuł
Wybrane zagadnienia z teorii konkurencji
Chosen Issues of a Competition Theory
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 431-437, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencja, Konkurencyjność, Teoria konkurencji, Strategia konkurencji
Competition, Competitiveness, Competition theory, Competition strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Konkurencja to proces rywalizacji w dążeniu do osiągnięcia analogicznych celów. Natomiast konkurencyjność to zdolność do skutecznego konkurowania. Autor oparł tekst na analizie literatury dotyczącej konkurencji, zwłaszcza jej teorii, po to by wybrać najbardziej trafną definicję. W treści zamieścił też własne przemyślenia i wyniki obserwacji na temat konkurencji oraz konkurencyjności w dostosowaniu do sytuacji panującej w Polsce.

Competition is the process of rivalry that occurs between its participants when pursuing to gain similar objectives. But competitiveness means the ability to enter successful competition. According to the chosen criterion many kinds of competition can be distinguished. It uses a lot of tools, which can generally be described us price tools or off-price tools. Furthermore, competitiveness can also be classified in different ways. In addition, competitiveness can be managed by steering of competition tools. For that management to be successful, a great U knowledge and practical skills as well as indispensable resources shaping competitiveness are necessary. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwillo H.G. 2002: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa, s. 72-134.
 2. Foulkner D., Bowman C. 1996: Strategie konkurencji. Gebethner i Spółka, Warszawa, s. 1-3, 35-40.
 3. Grupa Lizbońska 1996: Granice konkurencji. Poltext, Warszawa, s. 139.
 4. Kay J. 1996: Podstawy sukcesu firmy. PWE Warszawa, s. 178-182.
 5. Kielczewski S. (red.) 2000: Zarządzanie strategiczne. Wydawnictwo AE Wrocław, s. 174-183.
 6. Kopaliński W. 1999: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wydawnictwo Muza S.A., Warszawa, s. 273.
 7. Kotler P. 1999: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa, s. 206-207.
 8. Penc J. 2002: Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu. Procesy adaptacji i współpracy. Cz. l. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz, s. 64-65.
 9. Porter M.E. 1998: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa, s. 14-18, 51-59.
 10. Schumpeter J.A. 1995: Kapitalizm, socjalizm, demokracja. PWN, Warszawa, s. 77-89, 136-148.
 11. Stankiewicz M.J. 1999: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach globalizacja. TNOiK "Dom Organizatora", Toruń, s. 18-43.
 12. Sztucki T. 1998: Encyklopedia marketingu. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa, s. 134-135.
 13. The World Competitiveness Report 1994: World Economic Forum. Lausanne, s. 18.
 14. Wrzosek W. 2002: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa, s. 252-257, 304-344.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu