BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wielewska Izabela
Tytuł
Uprawy roślin energetycznych jako element konkurencyjności polskich gospodarstw
The Cultivation of Energetic Plants as an Element of the Polish Farms Competitiveness
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 444-447, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Aktywizacja obszarów wiejskich, Rośliny przemysłowe, Biomasa, Biopaliwa
Activation of rural areas, Industrial plants, Biomass, Biofuels
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich nastawiony jest na naturalne metody, powstrzymujące degradację otoczenia. Korzyści dla środowiska zapewnia m.in. stosowanie biopaliw, których produkcja jest rozszerzającą się dziedziną gospodarki. Istnieje możliwość uzyskiwania wsparcia finansowego przez rolników uprawiających rośliny energetyczne. Celem artykułu było przedstawienie opinii polskich rolników na temat możliwości stosowania upraw roślin energetycznych i związanych z tym problemów. W tym celu przeprowadzone zostały badania ankietowe w 2008 roku wśród 56 rolników gminy Chojnice.

The aim of the article was to introduce the importance of the cultivation of energetic plants in the context of lie competitiveness of Polish farms. It is generally known that the Polish agriculture has been slicked in the state ^inability for years. One of the methods of discontinuing this state is to conduct the production of renewable biofuels. It is connected with the cultivation of energetic plants which are processed into biofuels (bio-ethanol, biodiesel, biogas, biometanol, biodimetyloeter, bio-ETBE (eter etylowo-butylowy), bio-MTBE (eter metylowo-t-butylowy), synthetic biofuels, bio-hydrogen, clean plant oil, electric and thermal energy formed on the basis of biomas. The crucial thing relates to possibility of obtaining the support from the farmers who cultivate energetic fiants. This support consists in the admitting the payment to the energetic cultivations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bocheński C.J. 2005: Paliwa i oleje smarujące w rolnictwie. SGGW, Warszawa, 91.
  2. Czaja M., Florek A. 2005: Biopaliwa - pokarm czy opał. Chemia, nr 1,7.
  3. Gostomczyk W. 1999: Modele rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Politechnika Koszalińska, Koszalin, 144-145.
  4. Harasimiuk Z., Rodzoś J. 2004: Geografia Polski. UMCS, Lublin, 148.
  5. Juliszewski T., Zając T. 2007: Biopaliwo. PWRiL, Poznań, 13.
  6. Kupczyk A., Wielewska I. 2007: Stan obecny i perspektywy wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce na tle UE. Część III, Instrumenty wsparcia rozwoju biopaliw. Energetyka, nr 7, 457-462.
  7. Kutas G., Lindberg C., Staeenblik R. 2007: Biofuels - at what cost?, GSI, USD, Genewa.
  8. Świat nauki współczesnej. 1996: Encyklopedia Universalis. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 388.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu