BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworska Maria
Tytuł
Sfera B + R jako element systemu innowacyjnego w gospodarce opartej na wiedzy
R&D Zone as an Element of the Innovating System in the Economy Based on Knowledge
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1191, s. 180-189, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy gospodarki światowej
Słowa kluczowe
Badania i rozwój (B+R), Innowacyjność gospodarki, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Research & Development (R+D), Innovation economy, Knowledge-based economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Poprawa innowacyjności procesu gospodarowania to jednocześnie zwiększenie zdolności do konkurowania gospodarki. W warunkach jednolitego ponadnarodowego i zintegrowanego systemu ekonomicznego państw Europy wzrost inwestycji w wiedzę (w PKB) i dynamicznie rozwijająca się sfera badawczo-rozwojowa są podstawowymi elementami mechanizmu rozwojowego, a tym samym systemu innowacyjnego. Chcąc podkreślić znaczenie nauki, należy uwypuklić również jej rolę w kształtowaniu świadomości społeczeństwa opartego na wiedzy. Najwyższy poziom wykształcenia i idące z nim w parze profesjonalne przygotowanie do aktywności zawodowej muszą być zgodne z kryteriami, standardami, normami oraz wartościami współczesnej globalnej gospodarki. Symbiozę nauki i praktyki gospodarczej zapewnia jedynie rozwinięta infrastruktura, m.in. klastry, parki nauki i technologiczne, których istotą działalności są sprzężenia zwrotne pomiędzy ogniwami systemu innowacyjnego oraz współdziałanie sektorów gospodarki w różnych przekrojach strukturalnych. (fragment artykułu)

The investment in knowledge and R&D zone is the basic of economy development, professions creation as well as the standard of living increase. Science, technology and innovation have become key factors contributing to economic growth in both advanced and developing economies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Database on Immigrants and Expatriates, OECD, April 2005.
 2. Dumont J.C., Lemaitre G., Counting Immigrants and Expatriates: A New Perspective, Social, Employment and Migration Working Papers, OECD 2004.
 3. Economic Globalization Indicators, OECD, Paris 2005.
 4. Education at a Glance: OECD Indicators 2004, OECD, Paris 2004.
 5. Estimating the Level of Investment in Knowledge across OECD Countries, [w:] A. Bounfour, L. Edvinsson, Intellectual Capital for Communities, Nations, Regions, Cities, 2004.
 6. Frascati M., Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Development, OECD, Paris 2002.
 7. Handbook on Economic Globalization Indicators, Chapter 4, OECD, Paris 2005.
 8. Innovative People: Mobility of Skilled Personnel in National Innovation Systems, OECD, Paris 2001.
 9. Internationalization of IndustrialR&D: Patterns and Trends, OECD, Paris 1998.
 10. Khan M., Estimating the Level of Investment in Knowledge across OECD Countries, [w:] A. Bounfour, L. Edvinsson, Intellectual Capital for Communities, Nations, Regions, Cities, 2004.
 11. Kukliriski A. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2001.
 12. Manual on the Measurement of Human Resources Devoted to S&T: Canberra Manual, OECD, Paris 1995.
 13. National Science Foundation, Science and Engineering Indicators 2004, Arlington, Virginia 2004.
 14. OECD Science, Technology and Industry Outlook, OECD, Paris 2004.
 15. OECD Statistics on Measuring Globalization - AFA, OECD, March 2005.
 16. Research and Development Expenditure in Industry, OECD, 2005, www.oecd.org/sti/anberd.
 17. Salt J., International Movements of the Highly Skilled, Social, Employment and Migration Working Papers, OECD, 1997.
 18. Strategia zwiększania nakładów na działalność B+R w celu osiągnięcia założeń strategii lizbońskiej, dokument MNil przygotowany we współpracy z Departamentem Innowacyjności Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, marzec 2004.
 19. Warda J., R&D Tax Treatment in OECD Countries: A 2003-2004 Update, IPW Innovation Associates INC., August 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu