BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrzochalska Agnieszka
Tytuł
Wybrane aspekty stanu zdrowia ludności wiejskiej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Selected Aspects of Health Condition of the Rural Population after Accession to the European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 458-463, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Ludność wiejska, Poziom życia, Ochrona zdrowia
Rural population, Living standard, Health care protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka oceniła zmiany dotyczące dostępu do zakładów opieki zdrowotnej na terenach wiejskich w Polsce. Omówiła także wybrane uwarunkowania zawodu rolnika i czynniki wpływających na stan zdrowia mieszkańców wsi.

The assessment of the issues related to health condition of the rural population is very complex, as it includes not only hygiene, medical treatment, prevention and nutrition, but also questions related to culture and living and working conditions in rural areas. Such factors as individual resistance and genetic predispositions of individuals must not be left out either. It seems that at present the most important issue is the pro-health education if the rural communities. This results from the fact that more and more the health condition and health predispositions of the society are conditioned upon the general social and economic development, which transits to the educational achievements of the society.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cież J. 2007: Stres jako przyczyna wypadków przy pracy w rolnictwie w świetle literatury zagranicznej. Materiały z XIV Międzynarodowego Seminarium Ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy. Instytut Medycyny Wsi, Lublin, 41-42.
  2. Gulbicka B., Kwasek M. 2007: Wpływ globalizacji na spożycie żywności w Polsce. [W:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do UE. Materiały konferencyjne. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 4.
  3. Diagnoza Społeczna 2007 - Warunki i jakość życia Polaków. 2007: pod red. Czapiński J., Panek T. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 10.09.
  4. Diagnoza Społeczna 2005 - Warunki i jakość życia Polaków. 2006: pod red. Czapiński J., Panek T. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 10.01.
  5. Roczniki Statystyczne GUS 2000-2006. GUS, Warszawa.
  6. Roczniki Statystyczne Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. 2007, 2006, 2005: GUS, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu