BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zapłata Sławomir
Tytuł
Cechy budownictwa a systemowe zarządzanie
Features of building industry vs. quality management system
Źródło
Problemy Jakości, 2009, nr 4, s. 38-40, bibliogr. 19 poz., summ.
Słowa kluczowe
Budownictwo, Normy ISO 9001, System zarządzania jakością
Construction sector, ISO 9001, Quality management systems
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Motywy wdrożenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych, [2] Ważność przesłanek wdrożenia systemu zarządzania jakością - ujęcie grupowe oraz czasowe
Abstrakt
W niniejszym artykule omówiono charakterystyczne elementy działalności przedsiębiorstw budowlanych. Omówiono motywy wdrożenia systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2000 w polskich przedsiębiorstwach budowlanych.

This article is about quality management system (QMS) according to ISO 9001:2000 requirements in construction enterprises located in Poland. Presented data are based on questionnaire survey. After characteristics elements of building industry Author described empirical research and compared elements of building business with motives of implementing quality management system what could be interesting for companies interested in certifying QMS based on ISO 9001:2008. Results of quality management system were shown in next article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baraniecka A., Witkowski J., Siedem pułapek certyfikacji systemów zarządzania jakością, Przegląd Organizacji, nr 7-8/2005.
 2. Bolkowska Z., Budownictwo w Polsce, Poznański Magazyn Targowy - Budma, nr 2/2001.
 3. Dąbkowski A., Deweloper a Generalny Realizator Inwestycji, Przegląd Budowlany, nr 7-8/2000.
 4. Dąbkowski A., Deweloper, bank, inwestor - wzajemne sprzężenia zwrotne i zależności, Przegląd Budowlany, nr 6/2000.
 5. Douglas A., Kirk D., Brennan C., Ingram A., Maximizing the benefits of ISO 9000 implementation, Total Quality Management, nr 10(4&5)1999.
 6. Gotzamani K.D., Tsiotras G.D., The true motives behind ISO 9000 certification, International Journal of Quality & Reliability Management, nr 19(2)2002.
 7. Juszczyk M., Kozik R., Analiza strategiczna otoczenia przedsiębiorstwa budowlanego w świetle badań, materiały Konferencji Naukowej „Zarządzanie Procesami Inwestycyjnymi w Budownictwie" Politechnika Krakowska, Sekcja Organizacji i Zarządzania Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Kraków 13-15.05.2004 r.
 8. Karim K., Maroszeky M., Kumaraswamy M., Organizational effectiveness model for quality management systems in the Australian construction industry, Total Quality Management, nr 16(6)2005.
 9. Kierski B., Sektor budowlany w Unii Europejskiej, Problemy Rozwoju Budownictwa, nr 4/1999.
 10. Linczowski C., Organizacja i planowanie w przedsiębiorstwie budowlanym, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2000.
 11. Lisowski J.L., Uwarunkowania i efektywność stosowania kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w budownictwie, Organizacja i Kierowanie, nr 3(117)/2004.
 12. Loushine T.W., Hoonaker P.L.T., Carayon P., Smith M.J., Quality and Safety Management in Construction, Total Quality Management & Business Excellence, nr 17(9)2006.
 13. Proto M., Malandrino O., Supino S., Process management and environmental quality in the construction industry, Total Quality Management, nr 8(2/3)1997.
 14. The ISO Survey - 2007, International Organization for Standardization, Geneva, 2008.
 15. Tracz L, O wdrażaniu systemu zapewnienia jakości według norm ISO serii 9000 w przedsiębiorstwach budowlanych, Inżynieria i Budownictwo, nr 5/1997.
 16. Witkowski J., Baraniecka A., Skuteczność i efektywność certyfikacji systemów zarządzania jakością, w przedsiębiorstwie w: H. Jagoda, J. Lichtarski, Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem: celowość, skuteczność, efektywność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 17. Wong A., Fung P., Total quality management in the construction industry in Hong Kong: A supply chain management perspective, Total Quality Management, nr 10(2)1999.
 18. Wspólny komunikat IAF-ISO: Wdrożenie akredytowanej certyfikacji na zgodność z ISO 9001:2008, Wiadomości PKN, Normalizacja, nr 10/2008.
 19. Zapłata S., Motywy wdrożenia i oczekiwania dotyczące systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 - zmiany w czasie: wyniki badań empirycznych, Zeszyt Naukowy nr 78, Seria „Administracja i Zarządzanie", nr 5/2008, Akademia Podlaska w Siedlcach, Siedlce 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu