BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chęcińska Katarzyna
Tytuł
Podejście systemowe w procesie wytwarzania wyrobu budowlanego
Źródło
Problemy Jakości, 2009, nr 4, s. 50-52, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Materiały budowlane, Jakość produktów budowlanych, Analiza systemowa, Podejście systemowe
Building materials, Quality of construction products, Systemic analysis, System-based approach
Uwagi
Zawiera rysunki: [1] Proces w systemie zarządzania jakością, [2] Schemat technologiczny wytwarzania prefabrykowanych elementów budowlanych - Monitorowanie i pomiar procesów, [3] Schemat wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Zawiera tabelę: [1] Podział procesów produkcji prefabrykatów betonowych
Abstrakt
W niniejszym artykule omówiono składowe procesu technologii wytwarzania wyrobu budowlanego na przykładzie wielkogabarytowych elementów żelbetonowych typu słupy, stoposłupy - elementów konstrukcji hal logistyczno-magazynowych. Zaprezentowano pojęcie wyrobu budowlanego w podejściu systemowym.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. PN-EN ISO 9001:2001 System Zarządzania Jakością. Wymagania.
  2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
  3. PN-EN 13369:2004 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych.
  4. PN-EN 13225:2006 Prefabrykaty z betonu. Prętowe elementy konstrukcyjne.
  5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.
  6. A. Chęcińska: Rola i znaczenie systemu zarządzania jakością na przykładzie Wytwórni Konstrukcji Betonowych S.A., Politechnika Śląska 2007.
  7. A. Borowy: Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych, Inżynier budownictwa nr 3/ 2006.
  8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 14 póz. 89 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu