BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyrzykowska Barbara
Tytuł
Kapitał ludzki jako czynnik konkurencyjności
The Humane Capital as a Competitive Factor
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 464-468, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Konkurencja, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Human capital, Competition, Enterprise competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
W czasach gospodarki opartej na wiedzy o możliwościach i perspektywach rozwojowych przedsiębiorstwa i społeczeństwa decyduje stan ilościowy i jakościowy kapitału ludzkiego. Autorka przedstawiła zagadnienia związane z pojęciem konkurencyjności oraz znaczeniem jakości kapitału ludzkiego dla modernizacji regionu i tworzenia regionu wiedzy.

The article presents issues concerning with competitive idea and meaning of the humane capital for the sake of doing modernization of region and création the knowledge region. At present the quantity and the quality of the humane capital is very important for development of the corporation and for development of the society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Drucker P.E. 1995: Then Information Executives Truly Need. Harvard Business Review, 54.
 2. European Commission AMECO Database 2005: Annual Competitiveness' Report, 34.
 3. Herbst M. 2007: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. SCHOLAR, Warszawa, 192.
 4. Kapłan R.S., Norton O.P. 2004: Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, Harvard Business School Press, Boston, 4.
 5. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. 2006: Kapitał intelektualny. OE, Kraków, 46, 47, 49, 56, 57.
 6. Leszczyński M. 2007: Inwestowanie w kapitał ludzki, wybrane problemy. Akademia Świętokrzyska, Kielce, 45.
 7. Obłój K. 2002: Towarzystwo skutecznych strategii. PWE, Warszawa, 208.
 8. Piotrowski K. 2006: Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji XXI wieku. WAT, Warszawa, 45.
 9. Porter M.E. 1985: Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, New York, 1.
 10. Rocznik statystyczny przemysłu. 2007: GUS, Warszawa.
 11. Słownik wyrazów obcych. 1997: PWN, Warszawa, 585.
 12. Urbańczyk E. (red.) 2001: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacja Szczecin, 334.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu