BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Dariusz
Tytuł
Efekty współpracy rolników z otoczeniem instytucjonalnym jako czynniki konkurencyjności gospodarstw
Effects of Cooperation of Farmers with Institutional Environment as Factors of Competitiveness of Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 488-493, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Otoczenie rolnictwa, Konkurencyjność rolnictwa
Arable farm, Agriculture environment, Agricultural competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było ustalenie, z jakich formy pomocy otoczenia instytucjonalnego korzystają rolnicy w regionie rozdrobnionego rolnictwa oraz jakie efekty uzyskują w wyniku takiej współpracy. Starano się przy tym odpowiedzieć na pytanie, które z tych efektów mogą mieć kluczowe znaczenie dla poprawy pozycji konkurencyjnej gospodarstw rolnych na rynku.

Investigations showed, that in region of crumbled agriculture farmers use from different forms of institutional support and get in this relationship different concrete effects. It was been possible to exchange first of all: introduction of new technology, specialisation of farms and enlargement of his surface as well as reduction of costs - among effects of cooperation with institutions, which they can have key meaning for improvement of competitive position of farms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dobiegała-Korona В., Kasiewicz S. 2000: Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw. [W:] Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce (red. Kuciński K. Materiały i Prace IFGN SGH, Warszawa, 89-91.
  2. Grzelak A. 2003: Rola instytucji w obsłudze rolnictwa w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne. [W:] Agrobiznes 2003. Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie (red. Urban S. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 983, t. l, Wrocław, 246-251.
  3. Marczak M. 2001: Jakość dóbr jako instrument konkurowania. IFGN SGH, Warszawa, 13.
  4. Pasternak K. 2003: Innowacje w przetworach żywnościowych jako narzędzie konkurowania jakością. [W:] Agrobiznes 2003. Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie (red. S. Urban). Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 983, t. 2, Wrocław, 177-183.
  5. Radio M.J. 2003: Wyzwanie konkurencyjności. Strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej. Wydawnictwo Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 15-16.
  6. Stachowiak Z. 2007: Konkurencyjność polskiej gospodarki wyzwaniem dla rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości. [W:] Innowacje a konkurencyjność gospodarki (red. Cisek M.). Monografie nr 82. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, 15-39.
  7. Urban S. 2003: Jakość ziemi jako czynnik konkurencyjności gospodarstw rolnych indywidualnych. [W:] Agrobiznes 2003. Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie (red. S. Urban). Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 983, t. 2, Wrocław, 461-468.
  8. Woś A. 2000: Tworzenie i podział dochodów rolniczych. IERiGŻ, Warszawa, 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu