BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewa Jan
Tytuł
Nowe obszary działalności gospodarczej rolnictwa
New Areas of Economic Activity of Agriculture
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 494-496, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Żywność ekologiczna, Biopaliwa
Ecological agriculture, Organic food, Biofuels
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej wywołało barierę popytu na surowce i artykuły żywnościowe oraz barierę zatrudnienia. Wobec tych uwarunkowań gospodarstwa rolne zmniejszyły poziom i intensywność produkcji. Uwzględniając niepełne wykorzystanie zasobów ziemi i pracy oraz fakt posiadania względnie czystego środowiska przyrodniczego, przed rolnictwem pojawiają się nowe dziedziny aktywności gospodarczej: produkcja zdrowej żywności oraz produkcja energii i paliw z biomasy. Są to szansę rozwojowe polskiego rolnictwa. (abstrakt oryginalny)

The enforcement of a market economy caused the barrier of demand for agricultural goods, raw materials and employment. These conditions forced farmers to diminish the level and intensity of production. And the shortage of capabilities of employment outside the rural sector means, that the significant part of the agrarian population is supported by the rest of the society. Rural sector possesses the incomplete use of land and labour resources and functions in relatively clear environment. Taking this into consideration the new areas of economic activity appear as far as agriculture is concerned: manufacturing natural, ecological food and producing fuel from biomass. These are the chances of a development of Polish rural sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Frenkel I. 2003: Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian. IRWiR PAN, Warszawa, s. 174.
 2. Gajowiak D.K. 2006: Produkty regionalne szansą poprawy konkurencyjności Polski w Unii Europejskiej. Problemy Rolnictwa Światowego. Tom XV, SGGW, Warszawa. Materiały konferencyjne.
 3. Kożuch B. (red.) 1997: Ekologiczne aspekty rozwoju obszarów wiejskich. [W:] Polityka rolna. Wyd. Filii UW w Białymstoku, Białystok.
 4. Leopold L. A. 1995: Polityka w stosunku do wsi i rolnictwa w okresie transformacji ustrojowej. [W:] Wieś i rolnictwo w okresie transformacji systemowej (red. Klank L.). IRWiR PAN, Warszawa, s. 26.
 5. Rocznik Stastyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. 2005: GUS, Warszawa, s. 292, tab. 55.
 6. Woś A. 1981: Społeczno-ekonomiczna przebudowa wsi i rolnictwa w Polsce. IPPM-L, Warszawa, s. 287-288.
 7. Woś A. 1993: Przesłanki strategii rozwoju rolnictwa. Referat na Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa.
 8. Woś A. 2003: Polityka rolniczo-środowiskowa i nowe szansę rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.
 9. Woś A. 2005: Społeczne funkcje rolnictwa i nowa równowaga. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1.
 10. Zegar J.S. 2004: Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (na progu integracji europejskiej). IERiGŻ, Warszawa, s. 57.
 11. Zegar J.S. 2007: Przesłanki nowej ekonomiki rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu