BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawojska Aldona
Tytuł
Wpływ kursu walutowego na poziom wsparcia producentów rolnych na przykładzie Polski
The Impact of Exchange Rates on Farm Producer Support Level: the Case of Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 497-502, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Dopłaty dla rolnictwa, Kurs walutowy
Payments for agricultural, Exchange rates
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem autorki było wykazanie wpływu kursu walutowego na poziom i zmienność wsparcia rolników w Polsce, na przykładzie płatności bezpośrednich w latach 2004-2007. Podstawą badań były głównie akty prawne UE, informacje ARiMR, Ministerstwa finansów oraz Komisji Europejskiej, a także dane Eurostatu.

This paper analyses an impact of the level and type of exchange rate on the level and variability of farm direct payments converted into the national currency. The evidence indicates that Polish zloty appreciation had significant effect on the agricultural sector, among others on the level and the dynamics of direct payments received by farmers in national currency. Purchasing power parity used for the conversion of SAP and CNDP expressed in Polish currency units into euro reduced disparities between direct payment rate in Poland and EU-15. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Awokuse T.O. 2005: Impact of Macroeconomic Policies on Agricultural Prices. Agricultural and Resource Economics Review, Vol. 34(2), 226-237.
 2. Bojnec S., Swinnen J. 1997: The Pattern of Agricultural Price Distortions in Central and Eastern Europe Food Policy, Nr 22(4), 289-306.
 3. Commission regulation (EC) No 1973/2004 of 29 October 2004 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1782/2003 as regards the support schemes provided for in Titles IV and IVa of that Regulation and the use of land set aside for the production of raw materials, OJ L 345, 20.11.2004.
 4. Czyżewski A., Kułyk P. 2006: Mechanizmy wsparcia rolnictwa w wybranych krajach wysoko rozwiniętych i ich makroekonomiczne uwarunkowania. [W:] Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce. Red. Kopycińska D., Wyd. Printgroup Szczecin, 54-65.
 5. Czyżewski A., Kułyk P. 2007: Makroekonomiczne uwarunkowania wsparcia sektora rolnego w Polsce i Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Warszawa, seria Problemy Rolnictwa Światowego, t. 2 (XVII), 46-56.
 6. Grela T. 2006: Kiedy euro? Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej, nr 30.
 7. Harley M. 1996: Use of the Producer Subsidy Equivalent as a Measure of Support to Agriculture in Transition Economies. American Journal oj Agricultural Economics, Vol. 78, nr 3, 799-804.
 8. Hughes D.W., Penson J.B, Jr. 1985: Effects of Selected Macroeconomic Policies on Agriculture: 1984-1990. Agricultural Financial Review, nr 45, 81-91.
 9. Mayhew A., Salembier S., Wtorek J. 2007: Polityczno-ekonomiczne implikacje kalendarza przyjęcia wspólnej waluty euro przez nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej. demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej, Warszawa-Sussex.
 10. Morawski I. 2008: Zniesienie niepewności związanej ze zmiennością kursu złotego. Rzeczpospolita, 14.04.
 11. Mumbengegwi C. 1998: Impacts of Macro-economy Policies on Agriculture. Paper presented at Macroeconomic Policy. Management and Performance Conference, Harare, August.
 12. Plewa J. 2005: Znaczenie kursu euro/złoty dla polskiego sektora rolno-spożywczego. Roczniki Naukowe SERiA, tom 7, z. 2, 172-180.
 13. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 118/2005 z dnia 26 stycznia 2005 r. modyfikujące załącznik VIII Rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 i ustanawiające pułapy budżetowe dla częściowego lub opcjonalnego wdrożenia systemu płatności jednolitych i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitej płatności obszarowej przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 24, 27.01.2005.
 14. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1156/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustanawiające pułapy budżetowe na rok 2006 dla częściowo lub fakultatywnie wdrożonego systemu jednolitej płatności, rocznych kopert finansowych dla systemu jednolitej płatności obszarowej oraz kwot maksymalnych na osobne płatności z tytułu cukru, przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 i zmieniające to rozporządzenie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 208 29.7.2006.
 15. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 552/2007 z dnia 22 maja 2007 r. ustanawiające maksymalną kwotę wkładu Wspólnoty w finansowanie programów prac w sektorze oliwy z oliwek i ustalające na rok 2007 pułapy budżetowe dla częściowo lub fakultatywnie wdrożonego systemu płatności jednolitych i roczne koperty finansowe dla systemu jednolitej płatności obszarowej przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 oraz zmieniające to rozporządzenie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 131, 25.5.2007.
 16. Shick O. 2002: Adjustment of the Conventional PSE's Methodology for the Economy in Transition. Paper presented to the Russian Congress, Analytical Center of Agri-Food Economics, Moskwa.
 17. Snell W.M., Jones L.D. 1997: A Review of Macroeconomic Policy Linkages to Agriculture: 1970-1990. University of Kentucky Cooperative Extension Service.
 18. Townsend R.F., Thirtle C. 1998: The effects of macroeconomic policy on South African agriculture: implications for exports, prices and farm incomes. Journal of International Development, Vol. 10(1), 117-128.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu