BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zegar Józef Stanisław
Tytuł
Konkurencyjność rolnictwa w dobie globalizacji
Competitivite of Agriculture in Globalization Period
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 503-514, tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność rolnictwa, Globalizacja
Agricultural competitiveness, Globalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Konkurencyjność w sensie ekonomicznym oznacza rywalizację w dostępie do ograniczonych dóbr, będących przedmiotem transakcji rynkowych. Mechanizm popytowo-podażowy wyznacza cenę równowagi, która jednak nie obejmuje efektów zewnętrznych integralnie towarzyszących dobrom rynkowym. Uwzględnienie tych efektów w procesie konkurencji nadaje mu charakter społeczny. O ile w pierwszym wypadku, konkurencja prowadzi do maksymalizowania efektów mikroekonomicznych, o tyle w drugim przypadku prowadzi ona do maksymalizacji dobrobytu społecznego. Efekty zewnętrzne rolnictwa różnią się istotnie w przypadku modelu rolnictwa industrialnego i rolnictwa zrównoważonego. Globalizacja nadaje nowe impulsy korzystne dla rozwoju tego pierwszego modelu, a osłabiające możliwości rozwoju tego drugiego. Tymczasem narastające zagrożenia środowiskowe przemawiają za tym drugim. Czynnik polityczny ma pewne możliwości pogodzenia konieczności ekonomicznych i preferencji społecznych. (abstrakt oryginalny)

Market-driven competitiveness bypasses negative external effect that accompany the production of specific goods and services, which are the purpose of market transactions. However these externalities are taken into consideration by social economic competitiveness. Distance between these two competitiveness is diminished by increases in environmental constraints. As such, the sustainable agricultural model effectively convergences this processes as opposed to the sustainable industrial model. Globalization, which advocates the latter model, has induced the loss of global public goods. In order to mitigate the negative effects of the sustainable industrial model, there exist a need to create institutionalized policies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brown L. 2006: Plan B 20. Rescuing a Planet under Stress and Civilization in Trouble. Earth Policy Institute. W.W. Norton&Company, New York-London.
 2. Byrden J., Bollman R. 2000: Rural employment in industrialized countries. Agricultural Economics, vol. 22, no 2.
 3. Cochrane W.W. 1979: The Development of American Agriculture: An Historical Analysis. University of Minnesota Press, Minneapolis.
 4. Cochrane W.W. 2003: The Curse of American Agricultural Abundance: A Sustainable Solution. Univ. of Nebrasca Press, Nebrasca.
 5. Czyżewski A., Grzelak A., Matuszczak A. 2006: Integracja versus globalizacja - jako problem polityki rolnej. Roczniki Naukowe SERIA, T. VIII, z. 4, Warszawa-Poznań.
 6. Daly H. 2007: Ecological Economics and Sustainable Development, Selected Essays of Herman Daly. Edward Elgar. Cheltenham, UK*Northampton, MA, USA, s. 86, 16.
 7. Diamond Jf. 2005: Upadek. Dlaczego niektóre społeczeństwa upadły, a innym się udało. Prószyński i S-ka, Warszawa.
 8. Grupa Lizbońska. 1996: Granice konkurencji. Poltext, Warszawa, s. 142-143.
 9. Huelenbroeck G. van, Durando G. (eds.) 2003: Multifunctional Agriculture. A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development. Ashgate, Hampshire - Burlington.
 10. Knizkel K.H., Renting H., van der Ploeg J.D. 2004: Multifunctionality in European agriculture. [W:] Sustaining Agriculture and the Rural Environment. Ed. By Floor Brouwer. Edward Elgar, Cheltenham, UK*Northampton, MA, USA.
 11. Krugman P. 1991: Geography and Trade. MIT Press.
 12. Ménard C., Klein P.G. 2004: Organizational Issues in the Agrifood Sector: Toward a Comparative Approach. American Journal of Agricultural Economics, vol. 86, no 3.
 13. OECD-FAO. 2006: Agricultural Outlook 2006-2015. Paris - Rome.
 14. Paterson M. 2006: Cosumption and Every Day Life. Routledge, London and New York.
 15. Porter M. 1990: The competitive advantage of nations. Macmillan Press, London.
 16. Porter JVI. 1992: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurencji. PWE, Warszawa.
 17. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. 1996: Ekonomia, t. 2, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 18. Schmitt G. 1991: Why is the agriculture of advanced Western economies still organized by family farms? Will this continue to be so in the future? European Review of Agricultural Economics, vol. 18, no. 3-4.
 19. Sobiecki R. 2007: Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa. SGH, Warszawa.
 20. Steffen G. 2004: Przedsiębiorstwa rolnicze w Europie zachodniej. Postępy Nauk Rolniczych, nr 3.
 21. Stiglitz J.E. 2007: Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień. (Przekład Szeworski A.). WN PWN, Warszawa.
 22. Stiglitz J.E., Carlton A. 2007: Fair Trade. Szansa dla wszystkich. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 23. Szymański W. 2007: Czy globalizacja musi być irracjonalna? SGH, Warszawa.
 24. Tietenberg T. 2004: Environmental Economics and Policy. Pearson Education Inc. (wyd. 4). Boston, New York, London etc.
 25. Tomczak F. 2005: Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.
 26. WCED. 1987: Our Common Future. The World Commission on Environment and Development. Oxford Univ. Press, Oxford, New York.
 27. Weinschenck G. 1987: The Economic of the Ecological way? Basic Alternatives for the EC's Agricultural Policy. European Review of Agricultural Economics, vol. 14(1).
 28. Woś A. 1988: Alternatywne strategie rozwoju gospodarki żywnościowej. IERiGŻ, Warszawa.
 29. Woś A. 2003: Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego. IERiGŻ, Warszawa, s. 10.
 30. Woś A., Zegar J.S. 2002: Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa.
 31. Xu X. 1999: Do Stringent Environmental Regulations Reduce the International Competitiveness of Environmentally Sensitive Goods? A Global Perspective. World Development, vol. 27, no. 7.
 32. Zegar J. S. 2007a: Globalny problem żywnościowy a polskie rolnictwo. Wieś i Rolnictwo, nr 3.
 33. Zegar J. S. 2007b: Podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego. WSFiB, Bielsko-Biała.
 34. Zegar J. S. 2007c: Przesłanki nowej ekonomiki rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu