BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zmarzłowski Krzysztof, Jałowiecki Piotr
Tytuł
Dynamika zmian liczby studentów i preferencji wyboru kierunków studiów w Polsce w latach 1991-2006
Changes in Dynamic of Number of Students and Preferences of Choice in Highschool Majors in Poland In 1991-2006
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 515-521, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Studenci, Konkurencyjność
Higher education, Students, Competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy zbadali dynamikę zmian liczby studentów w Polsce w latach 1991-2006. Podjęli również próbę oceny konkurencyjności wybranych grup kierunków studiów oraz charakterystykę rozkładu liczby studentów ze względu na płeć i tryb kształcenia. Jednym z głównych założeń autorów była próba wykrycia tendencji w preferencjach wyboru kierunków studiowania. W badaniach wykorzystali podstawowe narzędzia statystyczne, jakimi były przyrosty absolutne, względne, średnia stopa zmian oraz techniki wizualizacji danych. Otrzymane wyniki, zdaniem autorów, dostarczyły kilku ciekawych wniosków, które w przyszłości mogą być przydatne w badaniach związanych z rozwojem i konkurencyjnością szkolnictwa wyższego w Polsce.

Main aim this paper was analysis of dynamic number of students in last 16th years. Author this study take up attempt to describe distribution number of students in the type of studies and assess the competition in selected majors groups. One of main assumption was attempt exhibition trends in choose of the majors preferences. We compare also preferences of study in gender division. In research was use one of basis statistical tools: absolute and relative increases, mean changes rate and data visualisation technics. Obtain result provide interesting conclusions, that can be use in analysis of progress and competition in highschool education in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Aczel A.D. 2000: Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Dutkowski M. 2006: Szkolnictwo wyższe w Polsce, uwarunkowania, ocena, rekomendacje - raport wstępny. IBnGR, Gdańsk.
  3. Ścieżki edukacyjne Polaków. 2004: GUS, Warszawa.
  4. Kassyk-Rokicka H. 1994: Statystyka nie jest trudna - mierniki statystyczne. PWE, Warszawa.
  5. Ostrowska U. 1998: Doświadczanie wartości edukacyjnych w szkole wyższej ART Bydgoszcz. Bydgoszcz ART.
  6. Wysocki F., Lira J. 2003: Statystyka opisowa. Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu