BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małkus Tomasz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Perspektywa strategiczna outsourcingu logistycznego
The Strategic Perspective of Logistical Outsourcing
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 782, s. 157-173, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie logistyczne, Usługi logistyczne, Outsourcing
Enterprise management, Logistic management, Logistic services, Outsourcing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano wybrane problemy, które z punktu widzenia zleceniodawcy uznano za nadrzędne w zastosowaniu outsourcingu usług logistycznych, jako formy współpracy o charakterze strategicznym. Przedstawiono różne podejścia dotyczące znaczenia decyzji logistycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz rodzaje outsourcingu, wśród których podkreślono różnice pomiędzy operacyjnym a strategicznym charakterem tej formy współpracy. Zaprezentowano propozycje celów strategicznych zleceniodawcy w outsourcingu usług logistycznych oraz ocenę realizacji tych celów.

Amongst enterprises in which logistics plays an auxiliary role, an interest in outsourcing logistics services to specialised units can be observed. The outsourcing of logistics services may be linked with a desire to eliminate current problems or may be treated as an element of the client’s strategy, who sees long-term cooperation with a service provider to be of mutual benefit. In the article, the author presents issues which, from the point of view of the client, are perceived as fundamental in the outsourcing of logistics services as a form of strategic cooperation. The author describes different approaches towards the meaning of logistics decisions in company management, and then types of outsourcing - the differences between the operational and strategic character of outsourcing are indicated. Furthermore, the author proposes strategic goals for the client and a schema for assessing how those goals are achieved. Due to the subject matter of the article, the author discusses the goals and evaluation of outsourcing logistics services in the short term after commencement of cooperation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Brown D., Wilson S. [2005], The Black Book of Outsourcing. How to Manage the Changes, Challenges and Opportunities, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey.
 2. Corbett M. [2004], The Outsourcing Revolution. Why it Makes Sense and How to Do It Right. Dearborn Trade Publishing, A Kaplan Professional Co.
 3. Bendor-Samuel P. [2004], What is BPO?, www.outsourcing-faq.
 4. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr C.J. [2002], Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa.
 5. Gay Ch.L., Essinger J. [2002], Outsourcing strategiczny. Koncepcja, modele i wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. Kompendium wiedzy o logistyce [2001], red. E. Gołembska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poznań.
 7. Linder J.C. [2004], Outsourcing as a Strategy for Driving Transformation, Strategy & Leadership, vol. 32, iss. 6.
 8. Piekarz H. [1998], Zarządzanie strategią produktywności przedsiębiorstwa, Materiały z konferencji pt. „Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie”, zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw AE w Krakowie, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada.
 9. Piekarz H., Walas-Trębacz J. [1999], Kierunki zastosowania lean management - badania pilotażowe, Materiały z konferencji pt. „Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw”, zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw AE w Krakowie, Kraków, 21-23 października.
 10. Stabryła A. [2000], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Witkowski J. [1999], O związkach logistyki z finansami, marketingiem i produkcją w przedsiębiorstwie, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu