BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mączyńska Elżbieta
Tytuł
Pułapki ekonomiczne i społeczne w warunkach przełomu cywilizacyjnego. Dylematy teoretyczne
Economic and Social Traps in the Process of Civilization Breakthrough Changes. Theoretical Dilemmas
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2006, nr 4, s. 9-25, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Zagrożenia cywilizacyjne, Socjologia gospodarcza, Dobrobyt, Przegląd literatury, Napięcia społeczne
Civilization risk, Economic sociology, Prosperity, Literature review, Social tension
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono dysfunkcjonalność tradycyjnych struktur gospodarki w warunkach przełomu cywilizacyjnego. Scharakteryzowano konieczność "ustroju równowagi" nawiązując do publikacji książek "dobrobyt dla wszystkich" (L.Erhard) i "Koniec z nędzą" (J. Sachs).

Despite the unprecedented changes and technological advancement in the contemporary world, development gaps and social tensions on the global and local scale are not disappearing. It is also true of Poland. An analysis conducted in the paper is based on the assumption that one of the factors hindering sustained social and economic progress is the failure to adapt the principles of the economic system to the requirements of the new civilization paradigm. Breakthrough civilization changes are reflected in the replacement of industrial civilization by a civilization based on knowledge and information, a virtual civilization which is dramatically different from its predecessor "ruling" for more than 300 years. Politicians and managers, in their efforts to cope with the existing problems, do not take into consideration (consciously, or not) the economy's contemporary trends resulting from civilization breakthrough changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Albert M., Kapitalizm kontra kapitalizm, Znak-Signum, Kraków 1994.
 2. Bakan J., Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Lepszy Świat, Warszawa 2006.
 3. Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Scholar, Warszawa 2002.
 4. Cytaty mądre i zabawne, wybrał H. Markiewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001.
 5. Eucken W., Grundsätze der Wirtschaftspolitik, hrsg. v. E. Eucken und K.P. Hensel, Tübingen 1990.
 6. Fukuyama F., Koniec historii. Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 7. Galbraith J.K., Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów, MT Biznes, Warszawa 2005.
 8. Hampden-Turner C., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 9. Hardin G., The Tragedy of the Commons, „Science” 1968, nr 162.
 10. Hooke J.C., Fuzje i przejęcia. Jak skutecznie przeprowadzić transakcją, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 1998.
 11. Kaczmarek T., Pysz P., Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2004.
 12. Kieżun W., Pięć lat seminarium Krytycznej Teorii Organizacji. Analiza dorobku i perspektywy rozwoju, „Master of Business Administration” 2002, nr 1.
 13. Kloten N., Makroökonomische Stabilisierungspolitik - Erhards Positionen und Vorbehalte [w:] Soziale Marktwirtschaft als historische Weichenstellung, pod red. H.F. Wünsche, Ludwig-Erhard-Stiftung, Bonn 1997.
 14. Kowalik T., Społeczna gospodarka rynkowa - dekoracja czy program działania? [w:] Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, pod red. E. Mączyńskiej i P. Pysza, РТЕ, Warszawa 2003.
 15. Koźmiński A., Jaki kapitalizm? Modelowe trendy i kierunki polityki [w:] Polski ustrój społeczno-gospodarczy. Jaki kapitalizm?, pod red. J. Mujżela, B. Fiedora, S. Owsiaka i E. Mączyńskiej, Raport nr 22, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa 2003.
 16. Mączyńska E., Słabnące tempo wzrostu w gospodarce światowej - sympozjum Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, „Ekonomista” 2003, nr 5. Myśli o biznesie. Maksymy, sentencje, aforyzmy, przysłowia, paradoksy, wybrał i opracował T. Sztucki, Difin, Warszawa 2000.
 17. Pysz P., Państwo i ład gospodarczy w ordoliberalnej koncepcji polityki gospodarczej [w:] Ład gospodarczy jako efekt działalności państwa w społecznej gospodarce rynkowej, РТЕ, Warszawa 2005.
 18. Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.
 19. Sachs J., Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 20. Sadowski Z., O ustroju społeczno-gospodarczym [w:] Polski ustrój społeczno-gospodarczy: Jaki kapitalizm?, pod red. J. Mujżela, B. Fiedora, S. Owsiaka i E. Mączyńskiej, Raport nr 22, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa 2003.
 21. Simons R., Czy wiesz, jak duże ryzyko ukryte jest w twojej firmie?, „Harvard Business Review Polska”, kwiecień 2005.
 22. Simons R., How Risky is Your Company?, „Harvard Business Review”, May—June 1999.
 23. Spowiedź monetarysty (wywiad z M. Friedmanem), „Forum”, 30.06.2003.
 24. Staniszkis J., Władza globalizacji, Scholar, Warszawa 2003.
 25. Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 26. Sztaba S., Nasilenie zjawiska aktywnego poszukiwania renty w krajach postkomunistycznych na tle wybranych krajów rozwiniętych. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004.
 27. Thurow L.C., Przyszłość kapitalizmu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 28. Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1986.
 29. Toffler A., Zmiana władzy. Wiedza, bogactwo i przemoc u progu XXI stulecia, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 30. Toffler A. i H., Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 31. W szponach ryzyka (wywiad J. Żakowskiego z U. Beckiem), „Polityka” 2005, nr 25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu