BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parkitna Agnieszka
Tytuł
Wpływ czynników makroekonomicznych na kondycję finansową przedsiębiorstw w Polsce - przyczynek do dyskusji
The Influence of Macroeconomic Factors on Financial Conditions of Companies in Poland - the Contribution to the Discussion
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1191, s. 406-413, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy gospodarki światowej
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Sytuacja makroekonomiczna, Kondycja finansowa, Otoczenie przedsiębiorstwa
Enterprise finance, Macroeconomic situation, Financial condition, Enterprise environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie wpływu wybranych czynników makroekonomicznych na kondycję przedsiębiorstw oraz sposobu zarządzania finansami jako przyczynku do dyskusji i dalszych badań idących w tym kierunku, zwłaszcza że w literaturze przedmiotu badań takowych brakuje. (fragment artykułu)

The influent factors on the financial form were qualified. The directions of the influence of external factors on financial conditions of the firm were showed. The results of the influence of external factors on financial conditions were identified. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czajka Z., Modyfikacja systemu plac przedsiębiorstwa, Podstawowe uwarunkowania. Cz. I, „Służba Pracownicza" 1999 nr 9.
 2. Egeman E.M., Problemy restrukturyzacji i kierowania zatrudnieniem, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001 nr 8.
 3. Górski A., Stadtherr S., Ocena wyników i kondycji finansowej polskich przedsiębiorstw na podstawie analizy danych z listy 2000 największych firm polskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
 4. Kaleta A., Odwaga strategii - warunek sukcesów współczesnych przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji" 2000 nr 10.
 5. Leszczek M., Zarządzanie strategiczne w czasach dynamicznych przemian, „Przegląd Organizacji" 2000 nr 6.
 6. Nowak E., Rachunkowość zarządcza w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2001.
 7. Nowak E., Uwarunkowania systemu controllingu przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 987, AE, Wrocław 2003.
 8. Olkowska W., Podatek od towarów i usług w świetle innych podatków państwowych w Polsce wiatach 2000-2004, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1159, AE, Wrocław 2007.
 9. Pocztowski A., Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 10. Poszwa M., Obciążenia podatkowe w strategii przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1080, AE, Wrocław 2005.
 11. Poszwa M., Podatek VAT w controllingu przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 989, AE, Wrocław 2003.
 12. Sekula Z., Uwarunkowania i instrumenty płac w firmie, OWPWr, Wrocław 2003.
 13. Szulc R., Sytuacja ekonomiczna i kierunki rozwoju małych przedsiębiorstw..., [w:] Konsument, firma, rynek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2002, s. 467-472.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu