BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Giza Wojciech (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Kwestia społeczna w koncepcji Zofii Daszyńskiej-Golińskiej
The Social Issue in the Concept of Zofia Daszyńska-Golińska
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2006, nr 4, s. 161-173, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Historia myśli ekonomicznej, Historia społeczno-gospodarcza, Polityka socjalna
History of economic thought, Socio-economic history, Social policy
Uwagi
summ.
Daszyńska-Golińska Zofia
Abstrakt
Zaprezentowano kwestię społeczną w poglądach Zofii Daszyńskie-Golińskiej w kontekście jej poglądów ekonomicznych. Autorka, prezentując poglądy szkoły historycznej dążyła do wypracowania optymalnego modelu polityki społecznej.

The objective of the paper is to present the social aspect of Zofia Daszyńska-Golińska's opinions in the context of her views on economics. Adopting the position of the historical school of thinking, she made efforts to develop an optimal social policy model in the period of the Second Republic of Poland. In order to achieve this objective, she conducted an in-depth analysis of the impact of the state, the Catholic Church and the International Labour Organization on developing solutions in the area of labour legislation, social security as well as the organizations responsible for social policies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Auleytner J., Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2005.
 2. Auleytner J., Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej w latach 1924-1948, „Polityka Społeczna” 2001, nr 11-12.
 3. Biegeleisen L.W., Prof. Dr. Zofia Daszyńska-Golińska: „Podstawy teoretyczne polityki społecznej w zarysie” Warszawa 1932, str. 123. „Polityka społeczna (Èconomie sociale)”. Warszawa 1933, str. 456 (recenzja), „Ekonomista” 1934, t. 1.
 4. Biegeleisen L. W., Zofia Daszyńska-Golińska-jako ekonomistka, „Ekonomista” 1934, t. 1.
 5. Brügmann U., Kościoły i kwestia socjalna, http://www.kns.gower.pl/knp/uwe.htm.
 6. Daszyńska-Golińska Z., Polityka społeczna a Polska, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1930, rocznik dziewiąty.
 7. Daszyńska-Golińska Z., Polityka społeczna (Économie sociale), Nakładem Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Wolnej Wszechnicy Polskiej z Pomocą Finansową Ministerstwa Opieki Społecznej, Warszawa 1933.
 8. Daszyńska-Golińska Z., Przełom w socjalizmie, Towarzystwo Wydawnicze, Lwów 1900.
 9. Daszyńska-Golińska Z., Teoretyczne podstawy polityki społecznej w XIX stuleciu, Nakładem Księgarni Naukowej, Warszawa 1909.
 10. Daszyńska-Golińska Z., Teoretyczne podstawy polityki społecznej w zarysie, Nakładem Sekcji Wydawniczej Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Wolnej Wszechnicy Polskiej, Warszawa 1932.
 11. Daszyńska-Golińska Z., Zagadnienia populacyjne w świetle obrad Międzynarodowego kongresu populacyjnego w Genewie, „Ekonomista” 1928, t. 1.
 12. Daszyńska-Golińska Z., Zasady ekonomii społecznej, Lwów 1892.
 13. Dziewulski S., Działalność naukowa i społeczna Prof. dr Zofii Daszyńskiej-Golińskiej, „Ekonomista” 1927,t. 1.
 14. Frieske K.W., Dwie tradycje Soziale Frage i Public Policy [w:] Teoretyczne problemy nauki o polityce społecznej. Materiały z konferencji w Warszawie 27-29 XI 1997 r., pod red. J. Auleytnera i J. Daneckiego, Komitet Nauk o Polityce Społecznej PAN, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 1999.
 15. Heilbroner R., Wielcy ekonomiści. Czasy, życie, idee, PWE, Warszawa 1993.
 16. Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 17. Orczyk J., Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 18. Polski słownik biograficzny, Wrocław-Kraków-Warszawa 1959, t. VIII/1.
 19. Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 1999.
 20. Teoretyczne problemy nauki o polityce społecznej. Materiały z konferencji w Warszawie 27-29 XI 1997 r., pod red. J. Auleytnera i J. Daneckiego, Komitet Nauk o Polityce Społecznej PAN, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 1999.
 21. Wokół teorii polityki społecznej. Szkice i studia dedykowane Profesorowi Janowi Daneckiemu na jubileusz siedemdziesiątych piątych urodzin, pod red. B. Rysz-Kowalczyk i B. Szatur-Jaworskiej. Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu