BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tyrańska Małgorzata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Walas-Trębacz Jolanta (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego
Possible Applications of the Strategic Performance Card in HR Management -the Case of a Heat-generating Company
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2006, nr 4, s. 175-198, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategiczna Karta Wyników, Ciepłownictwo
Human Resources Management (HRM), Balanced Scorecard (BSC), Heating
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano ogólne założenia budowy strategicznej karty wyników oraz celów związanych z jej wdrożeniem do obszaru zarządzania kapitałem ludzkim. Scharakteryzowano procedury opracowania strategicznej karty wyników w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz omówiono przykład jej zastosowania w badanym przedsiębiorstwie ciepłowniczym.

Traditional management systems are not capable of describing the process of creating value from intangible assets. Recently, such a possibility has been offered by the strategic performance card, an extremely useful tool in corporate strategic management. The card performs the function of an early warning system. The questioning of the truth of a specific cause-effect relationship is a sign of detecting unnoticed changes and activating an adaptation process before such changes lead to a possible decrease in company profits. The paper explains reasons for introducing the strategic performance card in companies, focusing on the area of human resources management. It also discusses a significant role of IT support systems in developing the strategic card. The case of a heating company demonstrates a synthetic review of the scope of work related to the implementation of the card, especially for the needs of HR management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 2. Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2002.
 3. Brzozowski A., Balanced Scorecard w polskich przedsiębiorstwach średniej wielkości, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 2004, nr 8.
 4. Cyfert S., Muszyńska R., Bariery w implementacji systemu strategicznej karty wyników, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 2004, nr 2.
 5. Friedag H.R.. Schmidt W., My Balanced Scorecard, H.C. Beck. Warszawa 2003.
 6. Fitz-Enz J.. Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 7. Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
 8. Jaruga A., Zrównoważona karta dokonań w systemie zarządzania strategicznego, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” 2000, nr l.
 9. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników: Jak przełożyć strategię na działanie Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2001.
 10. Kicińska M.. Metody pomiaru kapitału intelektualnego [w:] Kapitał intelektualny, pod red. S. Kasiewicza, W. Rogowskiego, M. Kicińskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 11. Krzemiński D., BSC - analiza z różnej perspektywy. Wdrożenie zrównoważonej karty wyników jako narzędzia pomiaru efektywności działań personalnych w Nordea Polska TunŻ SA-studium przypadku, „Personel” 2003. nr 11.
 12. Lipka A., W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa 2005.
 13. Marciniak J., Standaryzacja procesów zarządzania personelem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 14. Pocztowski A., Purgał-Popiela J., Controlling personalny [w:] Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, pod red. M. Sierpińskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 15. Pocztowski A., Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału organizacji, pod red. H. Króla i A. Ludwiczyńskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 16. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007.
 17. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 18. Sopińska A., Wachowiak P., Podstawowy model pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa [w:] Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, pod red. P. Wachowiaka, AGH, Warszawa 2005.
 19. Suchodolski B.. System informacji personalnej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2000, nr 871.
 20. Wiernek B., Nowe metody oceny realizacji funkcji personalnych [w:] Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, pod red. L. Zbiegień-Maciąg, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu