BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Piotr (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Controlling personalny w zarządzaniu kapitałem ludzkim
Personnel Controlling in Human Capital Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2006, nr 4, s. 199-217, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Controlling personalny, Kapitał ludzki, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Personal controlling, Human capital, Human Capital Management, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono rolę controllingu personalnego w zarządzaniu personelem. Omówiono elementy niezbędne do przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa w rynkowym systemie gospodarczym. Scharakteryzowano rodzaje controllingu personalnego.

Contemporary companies, operating in the environment of the knowledge-based economy, have to offer continuously modernized and perfected products in order to meet market requirements. Their success is conditioned by the contribution of highly skilled, dedicated, flexible, motivated, learning, loyal and productive personnel. Considering the challenges posed by new economic conditions, companies may not perform efficiently without personnel controlling, a tool which facilitates exercising control over different areas of human resources management, generating profits both for the company and its employees. The application of personnel controlling as a unique form of a service and advisory system may contribute to the most effective use of company staff. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 2. Clark T., HRM: A Unified Understanding or a Multiplicity of Meanings? [w:] European Human Resource Management, pod red. T. Clarka, Blackwell Businness, Oxford 1996.
 3. Controlling w działalności przedsiębiorstwa, pod red. E. Nowaka, P WE, Warszawa 2004.
 4. Grudzewski W.M., Zach I, Zabielska B., Controlling instrumentem nowoczesnego zarządzania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 3.
 5. Human Resources Management 2002/05. Bedeutung, Strategien, Trends, Cap Gemini Ernest & Young, Region Central Europe, Berlin 2002.
 6. Kowalczyk S., Kontrola funkcji personalnej [w:] Zarządzanie kadrami, pod red. T. Listwana, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 7. Łukasiewicz G., Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie [w:] Zarządzanie personelem. Materiały do ćwiczeń, pod red. A. Szałkowskiego, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006.
 8. Pocztowski A., Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1994, nr 8.
 9. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE Warszawa 2007.
 10. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998.
 11. Pocztowski A., Purgał-Popiela J., Controlling personalny [w:] Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, pod red. M. Sierpińskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 12. Podstawy zarządzania personelem, pod red. A. Szałkowskiego, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006,
 13. Sekuła Z., Controlling personalny. Część I: Istota i przedmiot controllingu personalnego, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1999.
 14. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 15. Sikorski A., Controlling personalny, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2001, nr 2.
 16. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 17. Storey J., Human Resource Management Today: An Assessment [w:] Human Resource Management. A Critical Text, pod red. J. Storeya, Thomas Learning, London 2001.
 18. Zając P., Personalnjat controlling kato sywremenno sredstwo za uprawlienie na czoweszkite resursi, "Czoweszki Resursi", Broi 6/156, Sofia 2006.
 19. Zarządzanie personelem. Materiały do ćwiczeń, pod red. A. Szałkowskiego, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006.
 20. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, pod red. H. Króla i A. Ludwiczyńskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu