BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marecki Krzysztof
Tytuł
Czynniki kształtujące popyt przedsiębiorstw na zagraniczne środki finansowe
Factors Shaping the Enterprises Demand on Foreign Financial Means
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 25, s. 9-12
Słowa kluczowe
Kapitał obcy w przedsiębiorstwie, Zadłużenie przedsiębiorstwa, Zadłużenie zagraniczne, Zewnętrzne finansowanie gospodarki
Foreign capital in enterprises, Company indebtedness, Foreign debt, External financing of the economy
Abstrakt
Obserwowany wzrost zagranicznego zadłużenia gospodarki polskiej poprzez wzrost zadłużenia przedsiębiorstw można tłumaczyć wieloma czynnikami. W artykule autor zwraca szczególną uwagę na: relatywnie łatwy dostęp do zagranicznych środków finansowych, wysoką stopę procentową i ograniczone możliwości kapitałowe polskich banków, stale pogarszającą się kondycję finansową przedsiębiorstw.

Observed growth of Polish foreign debt by the growth of enterprises debts can be explained by several factors such as relatively easy access to foreign financial means, high interest rate and limited financial abilities of Polish banks and the constantly worsening financial condition of enterprises.(A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jabłoński P., Więcej kredytów zagranicznych. "Rzeczpospolita" nr 229/2001.
  2. Nakonieczna-Kisiel H., Kredyty zagraniczne przedsiębiorstw w latach dziewięćdziesiątych. "Firma i Rynek" nr 1/2000.
  3. Słojewska A., Poziom bezpieczny, tendencja niepokojąca. "Rzeczpospolita" nr 93/2000.
  4. Stan przedzawałowy. "Gazeta Bankowa" z 20/26 czerwca 2000.
  5. Sulimierski B., Kredyty zagraniczne i zadłużenie przedsiębiorstw działających w Polsce. [W:] Raport IKiC HZ, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu