BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konowalczuk Jan, Ramian Tomasz
Tytuł
Metodyka wyceny nieruchomości specjalistycznych przedsiębiorstwa na potrzeby sprawozdawczości finansowej
Company's Specialized Properties Valuation Methods for a Purpose of Financial Reporting
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 281-297, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Wycena nieruchomości, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Kapitał przedsiębiorstwa, Wartość nieruchomości, Metodologia wyceny
Real estate valuation, Reporting in enterprises, Business capital, Real estate’s value, Valuation methodology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono współczesny dorobek metodyczny w zakresie wyceny nieruchomości specjalistycznych przedsiębiorstw związany z szacowaniem ich wartości na potrzeby sprawozdawczości finansowej. Skoncentrowano się na kwestiach wyceny tego rodzaju nieruchomości za pomocą metod: zysków do wyceny NSPGD i zamortyzowanego kosztu odtworzenia (DRC). Wskazano przesłanki i możliwości wykorzystania wyników wyceny do wiarygodności pomiaru kapitału przedsiębiorstwa.

Specialized properties of a company are among the most difficult appraisal assignments, including it's fair value valuations. Physical and law complexity and the lack of good comparable market data (sales or rental) make comparison and income capitalization approaches impossible to use. These real estates are integral parts of an ongoing business and the main problem is division the stream (and value) between real estate and business enterprise. The article contains a complex classification of company's specialized properties. On this background two general valuation methods for the financial statements in accordance with IFRS have been presented in the article: profits method and DRC method. For profits method different profit categories have been examined and the "bridge model" has been presented. Then the assumptions and conditions for profits method in Poland have been discussed. DRC method has been discussed according to IVS because polish regulations do not permit to asses a market value basing upon costs. A proposal of DRC procedure to be used in polish conditions have been presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Appraising Industrial Properties. Appraisal Institute, Chicago 2005.
 2. Bainbridge R.: Convenience Stores and Retail Fuel Properties: Essential Appraisal Issues. Appraisal Institute, Chicago 2003.
 3. Benson M.E.: Real estate and business value: A new perspective. The Appraisal Journal Chicago, Apr 1999, Vol. 67, Iss. 2.
 4. Clark S.R., Knight J.R.: Business Enterprise Value In Special Purpose Properties. The Appraisal Journal, January 2002.
 5. Dunse N.A., Hutchison N., Goodacre A.: Trade-related valuations and the treatment of goodwill. Journal of Property Investment & Finance, Bradford 2004, Vol. 22, Iss. 3.
 6. Europejskie standardy wyceny 2000. Wydanie polskie. PFSRM, Warszawa 2001.
 7. French N.: Practice Briefing. The Valuation of specialized property. A review of valuation methods. Journal of Property Investment & Finance, Bradford 2004, Vol. 22.
 8. Konowalczuk J., Ramian T., Walica H.: Zastosowanie metody zysków do wyceny nieruchomości przedsiębiorstw. W: Inwestycje i nieruchomości. Teoria i praktyka. Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Gdańskiego nr 1/2004. Sopot 2004.
 9. Lennhoff D.C.: Business Enterprise Value Debate: Still a Long Way to Reconciliation. The Appraisal Journal, Oct. 1999.
 10. Marshall H., Williamson H.: Law and Valuation of Leisure Property, Estate Gazette, London 1996.
 11. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Wydanie Polskie.
 12. Międzynarodowe Standardy Wyceny. Wydanie polskie. PFSRM, Warszawa 2005.
 13. Millington A.F.: An Introduction to Property Valuation. The Estates Gazzette. London 1994.
 14. Pagourtzi E., Assimakopoulos V, Hatzichristos TV, French N.: Real estate appraisal: A review of valuation methods. Journal of Property Investment & Finance, Bradford 2003, Vol. 21, Iss. 4.
 15. Sayce S.L.: Leisure property: a question of profit? Journal of Property Finance, Bradford 1995, Vol. 06, Iss. 1.
 16. The Appraisal of Real Estate. Twelfth Edition. Appraisal Institute, Chicago 2001.
 17. Walica H., Konowalczuk J.: Wycena nieruchomości przedsiębiorstw. W: Zarządzanie finansami. Red. D. Zarzecki. Szczecin 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu