BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gabryelczyk Katarzyna
Tytuł
Wielkość polskich funduszy inwestycyjnych a napływ kapitału - analiza empiryczna
Size of Polish Mutual Funds and Their Flows - Empirical Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 385-394, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Analiza empiryczna, Rynek kapitałowy, Fundusze inwestycyjne, Instrumenty finansowe, Badania naukowe
Empirical analysis, Capital market, Investment funds, Financial instruments, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zbadano, czy w przypadku rynku polskich funduszy inwestycyjnych występuje zależność między wielkością danego funduszu inwestycyjnego a napływem do niego kapitału. Przedstawiono metodologię oraz wyniki badania, w którym poddano weryfikacji hipotezę o występowaniu zależności między historycznymi wartościami aktywów netto, a napływem kapitału do indywidualnych funduszy akcji, hybrydowych i papierów dłużnych oraz gotówki i rynku pieniężnego funkcjonujących w Polsce w latach 2002-2006.

In proposed study we concentrate on the influence of the size of Polish mutual funds on their flows. We analyze the size and mutual fund flows of 40 largest funds operating on Polish market in 2002-2006 and generally we find positive relations between the fund size and flows. We believe that the purchase decisions of mutual fund investors (and therefore the mutual fund flows) are also dependent on their past performance (especially in aggressive and hybrid funds) or the length of their existence on the market (in safe funds). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barber B.M., Odean T., Zheng L.: Out of sight, out of mind: the effects of expenses on mutual fund flows. "The Journal of Business" 2005, t. 78, nr 6, s. 2095-2119.
  2. Berkowitz M.K. Kotowitz Y.: Investor risk evaluation in the determination of management incentives In the mutual fund industry. "Journal of Financial Markets" 2000, t. 3, s. 365-387.
  3. Chevalier J. Elisson G.: Risk taking by mutual funds as a response to incentives. "Journal of Political Economy" 1997, t. 105. nr 6. s. 1167-1200.
  4. Gabryelczyk K.: Efekt przetrwania i wyniki inwestycyjne w Polsce. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia, tendencje światowe a rynek polski. Red. K. Jajuga. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  5. Gabryelczyk K.: Wyniki inwestycyjne a napływ kapitału do polskich funduszy inwestycyjnych. W: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2006 (w druku)
  6. Gruber M.J.: Another puzzle: the growth in actively managed mutual funds. "Journal of Finance" 1996, t. 51,nr3, s. 783-810.
  7. Ippolito R.: Consumer reaction to measures of poor quality: evidence from the mutual fund industry. "Journal of Law and Economics" 1992, t. 35, nr 1, s. 45-70.
  8. Sirri E. Tuffano P.: Costly search and mutual fund flows. "The Journal of Finance" 1998, t. 53, nr 5, s. 1598-1622.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu