BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Foltyn-Zarychta Monika
Tytuł
Koncepcja całkowitej wartości środowiska w ocenie opłacalności inwestycji proekologicznych - możliwości zastosowania
The Concept of Total Economic Value of Environment in Pro-Ecological Project Appraisal - Application Possibilities
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 375-383, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska, Efektywność inwestycji, Wartość ekonomiczna, Środowisko przyrodnicze, Zarządzanie zasobami wodnymi
Economic instruments of environmental protection, Efficiency of investment, Economic value, Natural environment, Management of water resources
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono koncepcje całkowitej wartości środowiska, która przypisuje dobrom środowiskowym wartości ekonomiczne. Zaprezentowano możliwości zastosowania kategorii całkowitej wartości środowiska (total economic value, TEV) w aspekcie metod wyceny środowiska oraz pomiaru zmiany środowiskowej w ujęciu pieniężnym. Zastosowanie tej metody przedstawiono na przykładzie projektu z zakresu ochrony zasobów wodnych.

The appraisal of projects changing natural resources requires including the value of environmental change into the analysis. The concept of total economic value of environment create the theoretical basis for monetary valuation of both user values as well as non-use benefits emerging from the sole existence of environmental resources. The paper analyses the approaches to TEV that the literature of the subject presents. The methods of environment valuation in the light of their congruence with TEV followed by example application based on water protection project are described as well. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bateman I.J., Lovett A.A., Brainard J.S.: Applied Environmental Economics: A GIS approach to CBL Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 2. Boardman A.E., Greenberg D.H., Vining A.R., Weimer D.L.: Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey 2001.
 3. Desvousges W.H., Smith K.: Benefit-Cost Assessment Handbook for Water Programs, Volume I. EPA, Washington, 1983.
 4. Fołtyn M.: Zastosowanie analizy kosztów-korzyści w ocenie ekonomicznej efektywności inwestycji proekologicznych. Praca doktorska, AE Katowice, Katowice 2005.
 5. Garrod G., Willis KG.: Economic Valuation of Environment: Methods and Case Studies. Edward El-gar, Cheltenham, Northampton 1999.
 6. Opaluch J.J.: Rynkowe metody wyceny ekonomicznej. W: Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego. Red. G. Anderson, J. Śleszyński. Materiały konferencyjne. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.
 7. Pearce D.W., Turner R.: Economics of Natural Resources and the Environment. BPCC Wheatons Ltd., Exeter 1990.
 8. Pearce D., Barbier E.B.: Blueprint for a Sustainable Economy. Earthscan, London 2000.
 9. Pearce D., Markandya A.: Environmental Policy Benefits: Monetary Valuation. OECD, Paris 1989.
 10. Perman R., Ma Y., McGilvray J., Common M.: Natural Resource and Environmental Economics. Third Edition, Pearson Education Limited, Harlow 2003.
 11. Roszak U.: Wartość środowiska. Przegląd metod wyceny strat ekologicznych. "Ekoprofit" 2001, nr 11.
 12. Shechter M.: Wycena środowiska. W: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor. Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
 13. Tietenberg T.: Environmental and Natural Resource Economics. Pearson International Edition, Boston 2006.
 14. Winpenny J.: Wartość środowiska: metody wyceny ekonomicznej. PWE, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu