BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rozkrut Dominik
Tytuł
Tests of Purchasing Power Parity for New Members of European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 197-203, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Parytet siły nabywczej, Kurs walutowy, Kształtowanie kursu walutowego, Badania naukowe
Purchasing power parity, Exchange rates, Exchange rate developments, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zgodnie z parytetem siły nabywczej nominalny kurs walutowy między dwoma walutami powinien równać się stosunkowi łącznych poziomów cen pomiędzy dwoma krajami. Chociaż dowody empiryczne dla parytetu siły nabywczej są zróżnicowane, niedawne badania pokazują, że istnieją dowody, iż na dłuższą metę kursy walutowe powracają do pewnego poziomu wyznaczonego przez poziomy cen. Parytet siły nabywczej pomiędzy Eurostrefą, a wybranymi krajami Europy Centralnej (Czechy, Węgry, Polska i Słowacja) został zbadany w artykule, wykorzystując procedurę zaproponowaną przez Abuafa i Joriona, oraz test kointegracji Johansena. (A.T.)

Purchasing power parity claims that the nominal exchange rate between two currencies should be equal to the ratio of aggregate price levels between two countries. Though the empirical support for Purchasing Power Parity is mixed, recent studies show that there is some evidence that exchange rates do revert to a certain level determined by the price levels in the long run. The purchasing power parity between Eurozone and selected central European countries (Czech, Hungary, Poland and Slovakia) is investigated in the paper using procedure proposed by Abuaf and Jorion, and Johansen cointegration test. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abuaf N., Jorion Ph.: Purchasing Power Parity in the Long Run. "Journal of Finance", Vol. 45, 1990.
 2. Adler M, Lehman B.: Deviations from purchasing power parity in the long run. "Journal of Finance", Vol. 38, 1983.
 3. Balazs E.: Investigating the Balassa-Samuleson hypothesis, do we understand what we see? Economics of Transition 10, 2002.
 4. Barlow D.: Purchasing power parity in three transition economies. Economics of Planning, Vol. 36, 2004.
 5. Barlow D., Radulescu R.: Purchasing power parity in the transition: the case of the Romanian Leu against the dollar. Post-Communist Economies, Vol. 14, 2002.
 6. Christev A., Noorbakhsk A.: Long run purchasing power parity, prices and exchange rates in transition, the case of six central and east European countries. Global Finance Journal, Vol. 11, 2000.
 7. Dickey D.A., Fuller A.W.: Distribution of estimators for autoregressive time series with unit root. "Journal of American Statistical Association", Vol. 74, 1979.
 8. Engle R.F.: Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of U.K. inflation. "Econometrica", 50, 1982.
 9. Frenkel J.A.: Flexible exchange rates, prices, and the role of 'news': Lessons from the 1970 s. "Journal of Political Economy", Vol. 89, 1981.
 10. Fuller A.W.: Introduction to statistical time series. John Wiley and Sons, New York, 1976.
 11. Halpern L., Wypłosz C: Equilibrium exchange rates in transition economies. IMF Staff Papers 44, 1997.
 12. Johansen S.: Statistical analysis of cointegrating vectors. "Journal of Economic Dynamics and Control", 12, 1988.
 13. Johansen S., Juselius K.: Maximum likelihood estimation and inference on cointegration with applications to the demand for money. "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", 52, 1990.
 14. Jorion Ph., Sweeney R.: Mean reversion In Real Exchange ratek: evidence and implications for forecasting. "Journal of International Money and Finance", Vol. 15, 1996.
 15. Kelm R., Bęza-Bojanowska J.: Polityka monetarna i fiskalna a odchylenia realnego kursu zloty/euro od kursu równowagi w okresie styczeń 1995 r. - czerwiec 2004 r., "Bank i Kredyt", 2005.
 16. Lothian J., Taylor M.: Real Exchange Rate Behavior: The Recent Float from the Perspective of the Past Two Centuries. "Journal of Political Economy", Vol. 104, 1996.
 17. Phillips P.C.B.: Time series regression with unit root. "Econometrica", Vol. 55, 1987.
 18. Rogoff K..: The purchasing power parity puzzle. "Journal of Economic Literature", Vol. 34, 1996.
 19. Thacker N.: Does PPP hold in the transition economies? The case of Poland and Hungary. "Applied Economics", Vol. 27, 1995.
 20. Zellner A.: An efficient method of estimating seemingly unrelated regressions and tests for aggregation bias. "Journal of American Statistical Association", Vol. 57, 1962.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu