BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedźwiecki-Zawiła Janusz
Tytuł
Niepewność w zarządzaniu
Uncertainty in Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 253-259, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Niepewność, Procesy poznawcze, Psychologia zarządzania
Uncertainty, Cognitive processes, Psychology of management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono niepewność, która pojmowana jest jako wyraz niezdolności człowieka do wszystkich aspektów rzeczywistości, a więc i tej części, która jest organizowana i zarządzana przez człowieka. Taka niepewność, jako ściśle związana z naturą postrzegania swego otoczenia przez człowieka, została określona mianem subiektywnej, natomiast wynikający z aktualnej wiedzy o zjawiskach fizycznych we wszechświecie, aspekt przypadkowości kształtuje drugie spojrzenie na niepewność jako zjawisko obiektywne.

Uncertainty is usually understood as expression of inability of humankind to comprehend all aspects of reality, including of course also this part of it, which is organised and managed by humans. Such uncertainty is closely connected with nature of experience (also scientific experience) of outside world by human being, and may be deemed as subjective. There also exists, according to current best knowledge about physical phenomena in the universe, probabilistic aspects of things. This aspect shapes uncertainty's understanding as objective phenomenon. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amsterdamski S.: Nauka a porządek świata. PWN, Warszawa 1983.
 2. Bernstein P.L.: Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka. WIG-Press, Warszawa 1997 (oryginał: Against The Gods: The Remarkable Story of Risk. John Wiley & Sons Inc., 1996).
 3. Hondenrich T.(red.): Encyklopedia filozofii. Zysk i S-ka, Poznań 1998 (oryginał: The Oxford Companion to Philosophy, Oxford University Press, 1995).
 4. Hume D.: Dialogi o religii naturalnej. PWN, Warszawa 1962.
 5. Jedynak P., Szydło S.: Zarządzanie ryzykiem. Ossolineum, Wrocław 1997.
 6. Koontz H., Weihrich H.: Essential of Management, New York 1990.
 7. Koźmiński A.: Zarządzanie w warunkach niepewności. PWN, Warszawa 2004.
 8. Krzyżanowski L.: Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. PWN, Warszawa 1994.
 9. Moore P.G.: Ryzyko w podejmowaniu decyzji. PWE, Warszawa 1975 (oryginał: Risk in business decision. Longman, London 1972).
 10. Pene J.: Decyzje w zarządzaniu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 11. Tatarkiewicz W.: Historia filozofii. PWN, Warszawa 1995.
 12. Wust P.: Niepewność i ryzyko. PWN, Warszawa 1995 (oryginał: Ungewissheit und Wagnis. Kosel-Vel-lag Gmbh, München 1946, Alexander Lohner, Paderborn 1995).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu