BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśków Marian
Tytuł
Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych - prywatyzacja bezpośrednia czynnikiem wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Ownership Transformations of State Enterprises - Privatization Direct as a Factor of Increase in Enterprise Value
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 309-317, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo państwowe, Przekształcenia własnościowe, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Wartość przedsiębiorstwa
State enterprises, Ownership transformations, Privatisation of state owned enterprises, Enterprise value
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano prywatyzację, która jest stymulatorem pozytywnych zmian gospodarczych i społecznych towarzyszących procesowi przekształceń własnościowych. Zwrócono szczególną uwagę na uczciwą i o narodowym charakterze prywatyzację, rozumianą jako zwiększenie udziału sektora prywatnego w gospodarce. Prywatyzacja powinna skutkować zwiększeniem poziomu efektywności funkcjonowania, co prowadzi do wzrostu wartości i umocnienia pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

Privatization including the privatization direct is a stimulation factor in the field of positive economic and social changes which accompany the process of ownership transformations. Both upright and national privatization meant as an increase of private sector in economy should be continued. Privatization should result in ascending effectiveness level which can lead to increase of value and reinforcement of position on the market. A private enterprise is more effective and efficient and better adjusted to market demands. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bałtowski M.: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, przebieg i ocena. PWN, Warszawa 1998,
  2. Bałtowski M.: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2002.
  3. Bałtowski M.: Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  4. Dowżycki A., Sobolewski H., Tłuchowski W.: Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE, Poznań 2001.
  5. Majchrzak J.: Przekształcenia polskich przedsiębiorstw w świetle teorii zmian organizacyjnych. Wydawnictwo AE, Poznań 2001.
  6. Ministerstwo Skarbu Państwa, Leksykon prywatyzacji. PWE, Warszawa 1998.
  7. Ministerstwo Skarbu Państwa http:www.msp.gov.pl/.
  8. Prusek, A: 'Prywatyzacja polskiej gospodarki. Cele, programy i ocena jej rezultatów. Wydawnictwo AE, Kraków 2005.
  9. Savas E.S.: Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia. PWE, Warszawa 1992.
  10. Suwalski A.: Problemy polskiej prywatyzacji. Ekonomiczno-Społeczne uwarunkowania przekształceń własnościowych w latach 1990-1997. AE Poznań 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu