BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimczak Karol
Tytuł
Profitability Criteria of Real Estate Investment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 413-420, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Inwestycje w nieruchomości, Efektywność inwestycji
Capital market, Investments in real estate, Efficiency of investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowymi kryteriami inwestycyjnymi, rozpatrywanymi niezależnie od przedmiotu inwestycji, jest dochód możliwy do uzyskania oraz ryzyko towarzyszące inwestycji. W literaturze przedmiotu spotyka się rozważania dotyczące porównywania opłacalności inwestowania na konkurencyjnych wobec siebie różnych obszarach rynku kapitałowego. Dokonując tych porównań należy przeprowadzić także analizy tych obszarów inwestycyjnych pod względem kapitałochłonności inwestycji, stopnia sformalizowania, kosztów operowania na danym obszarze inwestycyjnym rynku kapitałowego, dostępności różnych form i instrumentów inwestycyjnych. Jednym z wielu wariantów inwestycyjnych jest realizacja inwestycji w nieruchomości. (fragment org. streszczenia)

Each investment aims at the effective utilisation of available and possessed sources of financing real estate investment. Investment process should result in an increase in capital. Basic investment criteria which need to be considered irrespective of the object of the investment are the potential income and the risk involved in the investment. In the respective literature much consideration is given to the comparison between the profitability of investment in mutually competing areas of the capital market. While making these comparisons the investment should be also analyzed in terms of its capital-intensive nature, bureaucracy level, operating costs in the given area of capital market, and availability of different investment forms and instruments. A decision to invest in a real estate is determined by its attractiveness and profitability of this form of investment in comparison with other instruments. There are factors determining this investment attractiveness of real estate that define financial results possible to reach from the engaged capital and may stimulate development of selected sub-markets in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Belniak S., Najbar K.: Małopolska na rynku inwestycji zagranicznych. In: H. Henzel: Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej. Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2003.
  2. Bryx M., Matkowski R.: Nieruchomość jako przedmiot inwestowania, Wybrane aspekty inwestowania na rynku nieruchomości w Polsce. San Set, Warszawa 2001.
  3. Gawron H.: Ocena efektywności inwestycji w nieruchomości. Problemy inwestowania i rynku nieruchomości. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998.
  4. Kucharska-Stasiak E.: Inwestowanie w Nieruchomości. Instytut Nieruchomości Valor, Łódź 1999.
  5. Mączyńska E.: Efektywność inwestowania w nieruchomości. Podstawowe zasady. In: M. Bryx: Wybrane aspekty inwestowania na rynku nieruchomości Polsce. San Set, Warszawa 2001.
  6. Pyka I.: Rynek pieniężny i kapitałowy. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2003.
  7. Rogowski W: Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  8. Wycena nieruchomości. Appraisal Institute. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu