BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chybalski Filip
Tytuł
Statistical Analysis of Open Pension Funds Rates of Return
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 367-373, rys., tab., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze emerytalne, Stopa zwrotu akcji, Kapitałowy fundusz emerytalny, Analiza statystyczna, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Pension funds, Stock rate of returns, Capital pension funds, Statistical analysis, Open Pension Funds (OPF)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono statystyczną analizę stóp zwrotu OFE, podstawowej miary efektywności dokonywanych przez fundusze inwestycji. Analizą objęto miesięczne stopy zwrotu w okresie od października 1999 do stycznia 2006. Przeprowadzona analiza zawiera m. in.: analizę podobieństwa stóp zwrotu OFE i próbę weryfikacji hipotezy. Otwarte fundusze emerytalne podwyższają osiągane stopy zwrotu w okresach bezpośrednio poprzedzających moment publikowania informacji przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Fundusz Emerytalny (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). (fragment org. streszczenia)

Open pension funds have been functioning since the pension system reform in Poland in 1999. The main subject of their activity is investing the assets which is, except contributions, the most important factor of accumulation of the retirement capital. The paper includes the statistical analysis of the monthly OPFs rates of return during the period from October 1999 to January 2006. This research consists especially of: analysis of similarity of OPFs rates of return, verification of the hypothesis that OPFs increase their rates of return in the period directly before the moment of publication of these rates, analysis of variance of rates of return. In the conclusion the author claims that the effects of OPFs measured by rates of return are not significantly different. It can be the result of the similar investment strategies realized by OPFs. This way pension funds avoid the situation in which they have to cover the shortage of assets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W., Kuziak K., Wojtasik A.: Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych - analiza istniejących rozwiązań i propozycje zmian. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (www.knuife.gov.pl), Warszawa 2004.
  2. Metody statystyczne: teoria i zadania. Red. Cz. Domański. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu