BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak-Sobczak Barbara
Tytuł
Nośniki ryzyka w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa
The Risk in Corporate Value Creation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 229-238, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Wiedza, Łańcuch wartości, Ryzyko, Tworzenie wartości
Enterprise value, Knowledge, Value chain, Risk, Value creation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dokonano rozróżnienia w tworzeniu wartości w tradycyjnych przedsiębiorstwach i w przedsiębiorstwach gospodarujących w oparciu o wiedzą. W przedsiębiorstwach tradycyjnych analizuje się ryzyko w zarządzaniu produkcją, aktywami i źródłami finansowania. W nowych przedsiębiorstwach ryzyko wynika z cech wiedzy i sprawności zarządzania wiedzą.

The corporate value creation is connected with risk. The distinctions of corporate value creation in traditional enterprises and knowledge based enterprises in the paper were executed. The risk of production, assets, and sources of funding management are analyzed in traditional enterprises. In knowledge based enterprises the risk results with features of knowledge and knowledge management efficiency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Evans Ch.: Zarządzanie wiedzą. PWE, Warszawa 2005.
 2. Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską. Red. W. Janasz. Difin, Warszawa 2005.
 3. Marcinek M.: Ryzyko projektów inwestycyjnych. AE, Katowice 2001.
 4. Nosal C.S.: Sztuka myślenia strategicznego. "Personel" 1996, nr 3.
 5. Probst G., Raub S., Romhardt К.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 6. Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2005.
 7. Shapiro A.C.: Modern Corporate Finance. Mac Milian Publishing Company. New York 1990.
 8. Slywotzky A.I., Morrisom D.I., Adelman В.: Sfera zysku. PWE, Warszawa 2000.
 9. Woźniak-Sobczak В.: Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo AE, Katowice 2005.
 10. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach. Red. J. Kisielnicki. Monografie i Opracowania WSHiP, Warszawa 2003.
 11. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2003.
 12. http://www.gazeta-it.pl/zw/git19/dostawawiedzy.html.
 13. http://www.cxo.pl/artykuly/52811_1.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu