BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rupik Katarzyna
Tytuł
Controlling marketingowy w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
Controlling in Marketing Within the Company Value Creation Process
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 329-339, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Controlling, Marketing, Narzędzia zarządzania, Wartość przedsiębiorstwa
Controlling, Marketing, Management tools, Enterprise value
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono niepodważalną rolę zasobów niematerialnych w kreowaniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa, która upoważnia do upowszechniania koordynacyjnej funkcji marketingu i modelu controllingu marketingowego w integrowaniu procesów zarządczych. Mimo istnienia sporych trudności dla finansowego odzwierciedlenia trudno mierzalnych aspektów wartości z perspektywy klienta (customer equity) na prospektywne kategorie wartości z perspektywy przedsiębiorstwa wypracowane zostały solidne podstawy do dalszego integrowania marketingu i finansów.

The undeniable role of intangible assets in the company value creation process allows for dissemination of the coordinative function of marketing and the model of controlling in marketing as the integrator of management processes. Despite of significant barriers for financial reflection of customer equity aspects, which are difficult to measure, into prospective value categories from the company perspective, the solid bases have been established for further marketing and finance integration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brennan R.: Value in Marketing: Confusion or Illumination?, www.mubs.mdx.ac.uk/Research/Discus-sion_Papers/Marketing/dpap%20marketing% 20no25.pdf dostęp dn. 4.01.2007).
 2. Doyle P.: Marketing wartości. Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003.
 3. Efektywność marketingu. Red. W. Wrzosek. PWE, Warszawa 2005.
 4. Ehrbar A.: EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstw. WIG-Press, Warszawa 2000.
 5. Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. Red. A. Czubala, R. Niestrój. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 6. Gummesson E.: Return on relationships (ROR): the value of relationship marketing and CRM in business-to-business contexts. "Journal of Business & Industrial Marketing" 2004, Vo. 19, No. 2.
 7. Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy - wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw. Red. G.K. Świderska. Difin, Warszawa 2003.
 8. Jędralska K.: Koordynacyjna funkcja controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym. "Przegląd Organizacji" 2004, nr 11.
 9. Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników: Jak przełożyć strategię na działanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 10. Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 11. Michalski M.: Zarządzanie przez wartość z perspektywy interesów właścicielskich. WIG-Press, Warszawa 2002.
 12. Rupik K.: Growth strategies of the Polish clothing companies - the imitation of global leaders ' strategies. W: Proceedings of the 14th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe. Red. P. Chadraba, R. Springer. DePaul University Chicago, Wirtscha-ftsuniversitát Wien, Vienna 2006.
 13. Rust R., Ambler T., Carpenter G., Kumar V., Srivastava R.: Measuring Marketing Productivity: Current Knowledge and Future Directions. "Journal of Marketing" 2004, Vol. 68, No 4.
 14. Szymura-Tyc M.: Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Prace Naukowe AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2005.
 15. Urbanek G.: Wycena relacji z klientem. "Marketing i Rynek" 2005, nr 12.
 16. Wartość w naukach ekonomicznych. Red. H. Zadora. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
 17. Wskaźniki marketingowe. Red. R. Kozielski. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 18. Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa. Red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman. Difin, Warszawa 2006.
 19. Żabiński L.: Podstawowe koncepcje marketingu i ich paradygmaty. W: Modele strategii marketingowych. Wybrane ujęcia paradygmatyczne i sektorowe. Red. L. Żabiński. Prace naukowe AE, Katowice 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu