BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Palica Zofia
Tytuł
Wpływ opłat manipulacyjnych na wyniki funduszy inwestycyjnych w latach 1998-2005
The Influence of Load Fees on Mutual Funds Performance in 1998-2005
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 453-460, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Fundusze inwestycyjne, Opłaty jako instrument finansowy, Stopa zwrotu kapitału
Capital market, Investment funds, Fees as a financial instrument, Return on Investment (ROI)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano wpływ opłat manipulacyjnych na wyniki osiągane przez polskie fundusze inwestycyjne w latach 1998-2005. Analizą zostało objętych 101 funduszy (akcyjnych, zrównoważonych, stabilnego wzrostu oraz papierów dłużnych i rynku pieniężnego). Wykazano, że opłaty manipulacyjne mają bardzo istotny wpływ na wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusze.

The article presents the influence of load fees on Polish mutual funds performance in 1998-2005. An analysis of the percentage of investment funds performing better than their benchmarks before and after taking load fees into consideration allows to conclude, that after taking redemption and distribution fees into account, the great number of funds' position in the profitability and effectiveness ranking was changed. The empirical analysis is based on presented theoretical material and includes hybrid (balanced and stable growth) and stock funds, as well as bond and money market funds operating from 1998 to 2005. The outcome speaks to the fact, that load fees have the serious impact on mutual funds performance. The analyzed funds are incapable of overcoming the transactional costs and load fees. Evaluation of the investment funds managers' activity, in context of obtained results, shows that quality of management of Polish mutual funds in not sufficient. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bogle J.C.: Bogle on mutual funds. R.D. Irwin Inc., New York 1994.
  2. Chordia T.: The structure of mutual fund charge. "Journal of Financial Economics" 1996, nr 41.
  3. Elton E.J., Gruber M.J., Blake Ch.T.: Fundamental economic variables, expected returns and bond fund performance. "Journal of Finance" 1995, nr 4.
  4. Gabryelczyk K..: Fundusze inwestycyjne - rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  5. Hendrics D., Patel J., Zeckhauser R.: Hot hands in mutual funds: short-run persistence of relative performance, 1974-1988. "Journal of Finance" 1993, nr 1.
  6. Ippolito R.A.: Efficiency with costly information: a study of mutual funds performance, 1965-1984. "The Quarterly Journal of Economics" 1989, nr 1.
  7. Jensen M: The performance of Mutual Funds In the Period 1945-1964. "Journal of Finance" 1968, nr 2.
  8. Reilly F., Brown K.: Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. PWE, Warszawa 2001.
  9. Sharpe W.: Mutual funds performance. "Journal of Business" 1966, nr 1.
  10. Treynor J.: How to rate management of investment funds. "Harvard Business Review" 1965, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu