BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarzecki Dariusz, Lasota Jakub
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przemysłu stoczniowego w krajach Unii Europejskiej
Currency Risk Management in the European Shipyard Business
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 239-252, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł stoczniowy, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko walutowe, Netting, Instrumenty finansowe, Kontrakty forward, Opcje, Strategia finansowa
Shipbuilding industry, Risk management, Currency risk, Netting, Financial instruments, Forward contracts, Options, Financial strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono zagadnienia dotyczące skomplikowanego procesu zarządzania ryzykiem walutowym w stoczniach okrętowych w warunkach europejskich. Temat przedstawiony został w kontekście dynamicznie zmieniającego się, globalnego rynku okrętowego. Wskazano miejsca występowania ryzyka walutowego w procesie produkcji i finansowania działalności stoczni oraz zaprezentowano dostępne, wykorzystywane narzędzia finansowe służące do minimalizowania tego ryzyka.

The paper refers to the complex process of currency risk management in the European shipyard business. The subject is laid in the context of dynamically changing shipyard market which is constantly increasing within last 5 years. In the time of market upturn, simultaneously the USD/EUR pair is rapidly decreasing. This lead to a situation where European shipyard's financial results are seriously depreciated by financial costs due to negative currency rates. The article provides an overview for the possible currency risk focuses in the ship-building business and financial tools to minimize those risks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Briys E.С, Bellaiah M., Mai H.M.C., De Varenne F.: Options, Futures, and Exotic Derivatives: Theory, Application and Practice. John Wiley & Sons 1998.
  2. LeaderSHIP 2015 - Defining the Future of the European Shipbuilding and Shiprepair industry - Competitiveness Through Excellence. The Leader Ship 2015 High Level Advisory Group 2005.
  3. Chance D.M.: An Introduction to Derivatives and Risk Management. South Western Pub, 6lh Edition 2003.
  4. Ministerstwo Gospodarki: Strategia dla Sektora Stoczniowego (Morskie Stocznie Produkcyjne) w Polsce w latach 2006-2010. Warszawa 2006.
  5. Murphy J.: Analiza techniczna. Warszawa 1995.
  6. Próchnicka-Grabias I.: Egzotyczne Opcje Finansowe. CeDeWu, Warszawa 2006.
  7. Taleb N.N.: Dynamie Hedging: Managing Vanilla and Exotic Options. Wiley Finance 1997.
  8. Tarczyński W.: Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym. PWE, Warszawa 2003.
  9. Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria Finansowa. Placet, Warszawa 1999.
  10. http://www.meps.co.uk/ - MEPS (International) LTD. Independent Steel Industry Analysts.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu