BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Marcin
Tytuł
Polityka bilansowa w kreowaniu wartości
Policy of Statements in Value Creation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 271-280, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Polityka bilansowa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wartość przedsiębiorstwa, Wartość ekonomiczna, Analiza wskaźnikowa, Wycena bilansowa
Balance sheets policy, Enterprise management, Enterprise value, Economic value, Ratio analysis, Balance valuation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono wpływ instrumentów polityki bilansowej na kreowanie wartości składników przedsiębiorstwa ujętych w sprawozdaniach finansowych. Wskazano również wpływ instrumentów na wskaźniki ekonomiczne, które mogą być podstawową metodą analizy sprawozdań przez instytucje takie jak banki. Zaprezentowano próbę zdefiniowania rachunkowości kreatywnej w ujęciu pozytywnym i negatywnym jako istotnego w ostatnich latach zagadnienia wpływającego na wartość przedsiębiorstwa.

The article presents the impact of the policy of statement instruments on enterprise component include in financial statement value creation. The author has also presented the impact of economical ratio, which could be the basic method for the statement analysis by the different institution, such as banks. In the last pa of this item the efforts had been taken to identify the influence of the creative accountancy for company value as a relevant issue in the positive and negative way. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brycki G.: Będziemy tropić kreatywną rachunkowość. "Rzeczpospolita", 21.08.2002, publikacja internetowa.
 2. Górski 1.: Creative accouting czyli,, upiększanie sprawozdań finansowych ". "Ekspert" 1998, nr 1.
 3. Grzegorczyk W.: Kreatywna księgowość nie zawsze oznacza oszustwo. "Rzeczpospolita", 25.11.2002, publikacja internetowa.
 4. Jameson M.: A practical Guide to Creative accounting. Kogan Page, Londyn 1988.
 5. K.J.: Zwykłe nadużycie czy narzędzia polityki. "Rzeczpospolita", "Dobra Firma", 17.10.2002, publikacja internetowa.
 6. Karmańska A.: Zarządcze przesłanki imperatywu wyceny bilansowej. Materiały konferencyjne "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Szczecin 2004.
 7. Kast F.E., Rozenzweig J.E.: Organization and Management, A system and Contingency Approach. McGraw-Hill, New York.
 8. Kutera M., Hołda A., Surdykowska ST.: Oszustwa księgowe - teoria i praktyka. DIFIN, Warszawa 2006.
 9. Mączyńska E.: Kreatywna księgowość nie zawsze oznacza oszustwo. "Rzeczpospolita", 25.11.2002, publikacja internetowa.
 10. Pene J.: Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie. Cz. 1. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 11. Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw. Red. S. Marek. Wydawnictwo Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 12. Surdykowska S.: Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości. Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej. Katowice 2000.
 13. Wąsowski W.: Kreatywna rachunkowość - fałszowanie sprawozdań finansowych. D1FIN, Warszawa 2005.
 14. Wprowadzenie do rachunkowości spółek. Red. J. Weber, M. Kufel. "Park" sp. z o.o., Bielsko Biała 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu