BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Tomasz
Tytuł
Ryzyko projektu inwestycyjnego a ocena jego efektywności
Investment Project Risk and Investment Appraisal
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 501-510, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Projekty inwestycyjne, Opcje rzeczywiste, Ryzyko, Metody oceny projektu
Investment project, Real options, Risk, Method of project evaluation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono problematykę ryzyka w ocenie projektów inwestycyjnych. Przeanalizowane zostały dwie podstawowe metody oceny ryzyka na efektywność projektu. Wprowadzono podział ryzyka projektu na ryzyko pasywne i aktywne. Zaproponowano podział metod analizy ryzyka zbieżny z koncepcją opcji rzeczywistych.

Risk is important characteristic of investment projects. Therefore, investment appraisal procedures should include analysis of risk influence on project effectiveness. In the paper split between active and passive risk is introduced and for each group a set of methods is assigned on the basis of indirect risk analysis methods. In particular analysis of active risk is important because this kind of risk could result in increase of expected value of the project assuming the firm is correctly prepared for reaction to this risk. This planned reaction is widely known as real options but in practice simpler methods of real option analysis could be used. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżetowanie kapitałów. Red. W. Pluta. PWE, Warszawa 2000.
 2. Amram M., Kulatilaka N.: Real Options: Managing Strategic Investment in an Uncertain World. Harvard Business School Press. Boston, Massachusetts 1999.
 3. Arnold G.C., Hatzopoulos P.D.: The Theory-Practice Gap in Capital Budgeting: Evidence from the United Kingdom. Journal of Business Finance & Accounting. June/July 2000, Vol. 27 (5)&(6)
 4. Gawron H.: Ocena efektywności inwestycji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997.
 5. Jajuga T., Słoński T.; Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 6. Jajuga T.: Koncepcje zarządzania ryzykiem. W: Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. II. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 7. Marcinek K.: Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2004.
 8. Ostrowska E.: Ryzyko projektów inwestycyjnych. PWE. Warszawa 2002.
 9. Pike R.H.: A Longitudinal Survey on Capital Budgeting Practices. Journal of Business Finance and Accounting. Vol. 23, No. 1 (Jan), 1996.
 10. Rogowski W.: Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 11. Ryan P.A., Ryan G.R: Capital Budgeting Practices of the Fortune 1000: How Have Things Changed?, I Journal of Business and Management, Vol. 8, No. 4, Fall 2002.
 12. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 1997.
 13. Tarczyński W., Łuniewska M: Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym. Placet, Warszawa 2004.
 14. Tarczyński W., Łuniewska M.: Zarządzanie ryzykiem -podstawowe zagadnienia. PWE, Warszawa 2001.
 15. Wiśniewski T.: Zastosowanie metody Monte Carlo do oceny ryzyka specyficznego projektu inwestycyjnego. W: Strategie przedsiębiorstw w procesie transformacji. Red. W. Janasz. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 416, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 16. Wiśniewski T.: Wybrane aspekty praktyki oceny efektywności inwestycji w firmach województwa zachodniopomorskiego. W: Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania - tom V. Red, J. Duraj. Wyd. Naukowe Novum, Płock-Pekin-Łódź 2004.
 17. Zarzecki D., Wiśniewski T: Ocena efektywności inwestycji - z doświadczeń polskich przedsiębiorstw. W: Efektywność zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Materiały konferencyjne. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu