BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogowski Waldemar, Kasiewicz Stanisław
Tytuł
Przełomowe etapy ewolucji metodyki rachunkowości efektywności inwestycji w gospodarce rynkowej
The Investment Effectiveness Calculation Methods - General Stages of Evolutions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 461-475, rys., wykr., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka rynkowa, Rachunek efektywności, Efektywność inwestycji, Wartość zaktualizowana netto, Metody badawcze
Market economy, Efficiency calculation, Efficiency of investment, Net present value (NPV), Research methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono współczesne tendencje i kierunki rozwoju rachunku efektywności inwestycji. Wskazano na dwa główne współczesne kierunki rozwoju rachunku efektywności: pierwszy przejawiający się poszukiwaniem coraz bardziej skomplikowanych i rozbudowanych formuł i algorytmów prowadzenia rachunku efektywności, drugi natomiast obejmuje poszukiwania sposobów ograniczania lub eliminowania wad metod, które są już w praktyce gospodarczej wykorzystywane. W ramach tego kierunku zaprezentowano trzy aspekty: metodyczny, aplikacyjny oraz adaptacyjny.

The goal of this paper is to present contemporary trends and directions in development of investment effectiveness' calculation. Authors pointed out two major directions in investment effectiveness' calculation development: first-concentrated in building more and more sophisticated algorithms and formulas for calculation, second - aimed to eliminate and reduce problems and weakness with implemented method application in practice. In this second directions authors separated and characterized three aspects: methodic, applicative and adaptive. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brounen D., Jong A., Koedijk K.: Corporate Finance in Europe: Confronting Theory with Practic. "Financial Management" 2004,Winter.
 2. Dean J.: Measuring the Productivity of Capital. "Harvard Business Review" 1954, January-February.
 3. Fisher I.: The Theory of Interest. Macmillan, New York 1930.
 4. Gawron H.: Ocena efektywności inwestycji. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1997.
 5. Graham J.R., Harvey C.R.: The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the field. "Journal of Financial Economics" 2001, nr 61.
 6. Kasiewicz S., Rogowski W.: Konkurencyjność i wartość firmy w metodyce OSR. W: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Red. E. Urbańczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 7. Kasiewicz S., Rogowski W.: Metody określania społecznych preferencji w świetle badań empirycznych. W: Strategia lizbońska a Zarządzanie wartością. Red. L. Pawłowicz. CeDeWu, Warszawa. 2006.
 8. Kasiewicz S., Rogowski W.: Ocena opłacalności inwestycji społecznych. "Bank i Kredyt" 2006, nr 1.
 9. Kasiewicz S., Rogowski W.: Szkolenie w zakresie oceny skutków regulacji (OSR). 5.11.2004, 19.11.2004, 3.12.2004, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2003, materiały niepublikowane.
 10. Kasiewicz S., Rogowski W.: Zakres stosowania metod rachunku efektywności inwestycji (REI) w Polsce. W: Czas na pieniądz, Zarządzanie finansami - mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 1. Red. D. Zarzecki. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 11. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M.: Kapitał intelektualny - spojrzenie z perspektywy interesariuszy. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 12. Mizerka J.: Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji. Prace Habilitacyjne nr 20, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 13. Pike R.: A Longitudinal Survey on Capital Budgeting Practices. "Journal of Business Finance and Accounting" 1996, nr 1.
 14. Rogowski W.: Formuły i algorytmy metody NPV - próba systematyzacji. W: Metody zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Red. P.J. Szczepankowski. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2004.
 15. Rogowski W.: Rachunek efektywności projektów europejskich. W: Zarządzanie projektem europejskim. Red. M. Trocki, B. Grucza. PWE, Warszawa 2007.
 16. Rogowski W.: Rachunek efektywność przedsięwziąć inwestycyjnych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 17. Rogowski W.: Wycena przedsięwzięć inwestycyjnych. W: Metody wyceny spółki, perspektywa klienta i inwestora. Red. A. Szablewski, M. Panfil. Poltext, Warszawa 2006.
 18. Rogowski W., Kasiewicz S.: Konfrontacja teorii z praktyką w zakresie stosowania metod oceny opłacalności inwestycji w Polsce. W: Czas na pieniądz, Zarządzanie finansami, Inwestycje, i wycena przedsiębiorstw. Red. D. Zarzecki. Szczecin 2006.
 19. Rogowski W., Kasiewicz S.: Wykorzystanie przez polskie firmy sformalizowanych metod analizy ryzyk inwestycji - wyniki badań. Referat na IV Konferencję Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Referat niepublikowany, Kołobrzeg, 5-7 kwietnia 2006.
 20. Rogowski W., Kasiewicz S.: Zmodyfikowane metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnyá (MNPVi MIRR). Zeszyty Naukowe Kolegium Finansów SGH nr 50, SGH 2004.
 21. Rogowski W., Michalczewski A.: Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Ryzyko walutowe i stopy procentowej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 22. Samuelson P.A.: Some Aspects of the Pure Theory of Capital. "Quarterly Journal of Economics" 1936.
 23. Sulejewicz A.: Analiza społecznych kosztów i korzyści. Między ekonomią dobrobytu a planowaniem rozwoju. PWN, Warszawa 1991.
 24. Wellington A.M.: The Economic Theory of the Location of Railways. John Wiley and Sons, New York 1887.
 25. Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu