BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mońka Jerzy
Tytuł
Wartość jako cel i płynność finansowa jako determinanta funkcjonowania przedsiębiorstwa
Value as Purpose and Financial Liquidity as Determinant of an Enterprise Function
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 14, s. 275-285, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Informacyjna funkcja sprawozdań finansowych, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa
Financial statements, Information function of financial statements, Enterprises financial liquidity, Enterprise value
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie obrazu przydatności sprawozdań finansowych do oceny zarówno wartości przedsiębiorstwa, jak i płynności. Omówiono koncepcje pomiaru wartości przedsiębiorstwa oraz istotę i pomiar płynności. Przeciwstawienie sobie tych dwóch kategorii- wartości i płynności wynika z faktu, że adresatami sprawozdań finansowych są zarówno właściciele, jak i wierzyciele.

Nowadays, the management of an enterprise is a highly complicated economic process and it boils down to finding a compromise between expectations of different interest groups (owners, investors, trade partners, staff administering, workers). Functioning of an enterprise is embraceed on one hand by its development that can be measured by this company's value, and on the other hand - by insolvency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Black A., Wright P., Bachman J., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 2. Brigham W.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 3. Cebrowska T., Bilansowe odwzorowanie wartości i płynności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 909, AE, Wrocław 2001.
 4. Cwynar W., Cwynar A., Ekonomiczna wartość dodana (EVA) jako element systemu zarządzania przez wartość, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000, nr 4.
 5. Cwynar W., Cwynar A., Jak zmierzyć efekt korelacji przedsiębiorstwa - przekrój dostępnych możliwości (część I, II i III), "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000, nr 4.
 6. Ehrbar A., EVA - strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG Press, Warszawa 2000.
 7. Nowak W., Dratwinska-Kania B., Wolne przepływy pieniężne a wartość przedsiębiorstwa, "Problemy Rachunkowości" 2000, nr 4.
 8. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy, WIG Press, Warszawa 1999.
 9. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r., Prawo upadłościowe DzU z 1991 nr 118, póz. 512 z późn. zm.
 10. Skoczylas W., System oceny na potrzeby zarządzania wartością przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 909, AE, Wrocław 2001.
 11. Surdykowska S., Wycena w środowisku nowej ekonomii - wartość księgowa kontra wartość rynkowa, [w:] Problemy wyceny w rachunkowości, AE, Wrocław 2001.
 12. Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r., DzU nr 94, póz. 1037.
 13. Walczak M., Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998.
 14. Weber J., Kufel M., Cebrowska T., Wprowadzenie do rachunkowości spółek, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu