BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paradecki Robert
Tytuł
Wpływ współzależności produktów bankowych na wynik sprzedaży i cykl życia
Influence of the Interdependence of Bank Products on the Result from the Sale and Life Cycle
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 14, s. 340-348, bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Globalizacja, Usługi finansowe, Cykl życia produktu, Rynki finansowe, Sprzedaż produktu, Strategia sprzedaży
Globalization, Financial services, Product life cycle, Financial markets, Product sales, Sales strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono cykl życia produktu bankowego (usługi finansowej) oraz wpływ globalizacji rynków finansowych na współzależność produktów bankowych. Przedstawiono istotę sprzedaży łączonej i jej wpływ na wynik ze sprzedaży. Scharakteryzowano również sprzedaż krzyżową (cross-selling) oraz korzyści płynące z zastosowania tej metody sprzedaży.

Money was, is and probably will be one of the most important factors in the life of the man as well as the entire economy. Banks offering products and banking facilities cause the transfer and the transformation of money. Still growing requirements of customers - being an effect of the development and the globalization of financial markets - require working out optimal offers and directing them at the appropriate group. Applying such methods whether as cross-selling or up-selling by using Customer Relationship Management and Market Basket Analysis correctly helps to achieve higher profits and to prolong the product life cycle. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Banken schöpfen nur 40% des vorhandenen Cross-Selling-Potenzials ans, www.presseanzeiger.de/print/?id=239684
 2. Baumgarten J., Widz A., Białokozowicz P., Dietl M., Łączenie ofert w sektorze bankowym, "Gazeta Bankowa", 7-23 lipca 2006.
 3. Bednarek M., E-biznes i e-marketing w praktyce, Agencja Interaktywna Migomedia, http://www.migornedia.pl/pliki/ebiznes_ernarketing_MIGOMEDI A_PL.pdf.
 4. Czubała A., Ceny usług, [w:] Marketing usług, red. A. Czubała, A. Jonas, T. Smolik, J.W. Wiktot, Oficyna Ekonomiczna - Wolter Kluwer Polska, Kraków 2006.
 5. Dominiak K., Zestaw firmowy z deserem, "Forbes" 2007, nr 7.
 6. Doyle P., Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003.
 7. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2002.
 8. Homburgs Ch., Cross - Helling Profitpotenzial vorhandener Kunden erschliefien, www.4managers.de/themen/cross-selling.
 9. Korzeb Z., Budżetowanie w banku komercyjnym, Difin, Warszawa 2007.
 10. Lesiński J., www.ae.poznan.pl/att/DZIEK_EKON/3J.lesinski_26.pdf.
 11. Masiukiewicz P., Marketing w enklawach finansowych, Difin, Warszawa 2007.
 12. Mazurkiewicz L., Marketing bankowy, Difin, Warszawa 2002.
 13. Migut G., Wspomaganie kampanii sprzedaży krzyżowej (cross-selling) na przykładzie oferty banku, StatSoft Polska, Warszawa 2005.
 14. Ostrowska E., Banki na rynkach kapitałowych, PWE, Warszawa 2005.
 15. Obwieszczenie komisji w sprawie stosowania reguł konkurencji do sektora pocztowego i w sprawie oceny pewnych środków publicznych odnoszących się do usług pocztowych, DzUrz UE 1998 nr 6, póz. 2.
 16. Paradecki R., Rachunek kosztów cyklu życia produktu bankowego [w:] Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1139, AE, Wrocław 2006.
 17. Sulmicki J., Stabilność rynków finansowych a wejście Polski do sfery euro, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2005.
 18. Szczepaniec M., Sprzedaż krzyżowa (cross-selling) produktów bankowych, "Bank i Kredyt" 2003, nr 3.
 19. Wilk M., Cross-selling, up-selling, CRM, CRM... Banki spółdzielcze a ich strategia, http://www.bankier.pl/wiadomosc.
 20. Wiśniewska M., Perspektywy polskiego sektora bankowego w nadchodzącym dziesięcioleciu w świetle globalizacji i rosnącej konkurencji, [w:] Rozwój i restrukturyzacja sektora bankowego w Polsce - doświadczenia jedenastu lat, Zeszyty BRE Bank - CASE nr 52, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa, Warszawa 2001.
 21. www.dcbis.pl/repository/files/Koszty_standardowe_Prezentacja.pdf
 22. www.statconsulting.com.pl/uslugi/analiza_cross_up_selling_.html.
 23. www.ure.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu