BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Seredocha Izabela
Tytuł
Innowacyjność polskich przedsiębiorstw na tle Unii Europejskiej
The Innovation of the Polish Enterprises Set in the EU
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1191, s. 588-601, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy gospodarki światowej
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Innowacyjność, Polityka innowacyjna państwa
Enterprise innovation, Innovative character, State innovation policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wywołało wzrost konkurencyjności, spowodowało łatwiejszy dostęp na polski rynek produktów i usług z innych państw Europy. Przed polskimi przedsiębiorstwami pojawiły się poważne wyzwania, w tym sprostanie presji konkurencji. Podstawowym źródłem przewagi konkurencyjnej w nowych uwarunkowaniach gospodarczych stała się zdolność do bycia innowacyjnym. Poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw na tle Unii Europejskiej jest stosunkowo niski. Za pozytywny należy uznać fakt, iż polscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę ze znaczenia innowacyjności dla pozycji rynkowej ich przedsiębiorstw, oczekują jednak od państwa skutecznych instrumentów wpierających wdrażanie nowych rozwiązań. (fragment artykułu)

The ability of taking advantage of knowledge and information to create the innovation is a crucial factor in the success of any enterprise in the 21st century. The innovation of the Polish economy is unfortunately very weak because of relatively small contribution of companies, for instance, research institutions in creating new products and technologies. Moreover, not many Polish patents and know-how solutions are used abroad. Hopefully, the Polish entrepreneurs are conscious of importance of innovation for market position of their companies. But, on the other hand, they expect effective instruments from the Polish government supporting the implementation of the new solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dolińska M., Kapitał intelektualny a innowacje, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006 nr 8.
 2. Dolińska M., Wpływ kapitału intelektualnego organizacji na rozwój innowacji, http://www.e-mentor.edu.pl/artykulv2.php?numer=14&id=262.
 3. Geisler R., Suchacka M., Szczepański M.S., Wiedza w przedsiębiorstwie. Kapitał ludzki w zarządzaniu wiedzą, Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS w Tychach, Tychy 2003.
 4. Hejduk I. K., Główne uwarunkowania rozwoju nauk zarządzania w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006 nr 3.
 5. Król H., Edukacja jako kluczowy element w budowaniu GOW, [w:] B. Wawrzyniak (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003, s. 45.
 6. Landen D., Bogactwo i nędza narodów, Warszawa 2000.
 7. Lozano Platonoff A., Miłaszewicz D., Sysko-Romańczuk S., Innowacyjność polskich firm, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006 nr 1.
 8. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006 r., http://www.wm.24.pl/download/nsro2007-2013.pdf.
 9. Popławski W., Wiedza w innowacyjnym przedsiębiorstwie, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006 nr 6.
 10. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 11. Poznańska K., Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw, http://w ww.centrumwiedzy.edu.pl/cw/index.php?sm= 130&ca=396&al=dd l.
 12. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/POIG/.
 13. Przedsiębiorczość w Polsce 2006, Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/.
 14. Szaban J., Przedsiębiorstwo inteligentne - główny aktor w budowaniu GOW, [w:] B. Wawrzyniak (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003, s. 73.
 15. Szymanek V., Społeczeństwo informacyjne: wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 2006, http://www.stat.gov.pl.
 16. Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2006 roku, http://www.mg.gov.pl/.
 17. Wawrzyniak B. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu