BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiryluk-Dryjska Ewa
Tytuł
Potencjał produkcyjny gospodarstw a akceptacja działań PROW przez rolników
Production potential of farms against the approval of RDP measures by farmers
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2009, nr 2, s. 97-105, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój obszarów wiejskich, Polityka wobec obszarów wiejskich, Badania ankietowe
Rural development, Rural areas policy, Questionnaire survey
Abstrakt
Celem badań było określenie wpływu potencjału produkcyjnego gospodarstw rolnych na akceptację celów i działań programu PROW 2004-2006 przez rolników. Materiałem badawczym były wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 746 rolników na terenie kraju. W celu zweryfikowania zależności pomiędzy potencjałem produkcyjnym gospodarstw ankietowanych rolników a akceptacją działań PROW zastosowano model regresji logistycznej. Potencjał produkcyjny gospodarstw wyrażono w postaci syntetycznego miernika, obliczonego na podstawie wskaźników potencjału i produktywności rolnictwa badanych gospodarstw. Z badań wynika, że pomiędzy potencjałem produkcyjnym gospodarstw a akceptacją celów i działań PROW przez ankietowanych właścicieli gospodarstw rolnych istnieje istotna zależność. Wraz ze wzrostem wartości syntetycznego wskaźnika potencjału gospodarstw wzrasta prawdopodobieństwo akceptacji celów oraz działań prorozwojowych PROW, zmniejsza się natomiast prawdopodobieństwo akceptacji działań o charakterze socjalnym, takich działań jak renty strukturalne, gospodarstwa niskotowarowe oraz wsparcie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gruszczyński M.: Szczególne rodzaje modeli nieliniowych [w:] Ekonometria (red. M. Gruszczyński, M. Podgórska). Wyd. SGH, Warszawa 2004.
 2. Osuch D.: Praktyczna metoda ustalania wielkości ekonomicznej i typu gospodarstwa rolnego, 2004. http://www.fadn.pl/
 3. Poczta W.: Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Wyd. AR, Poznań 2003.
 4. Kiryluk-Dryjska E.: Ocena alokacji środków Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich przy wykorzystaniu metod optymalizacyjnych [w:] Problemy Rolnictwa Światowego. Zeszyty Naukowe SGGW, t. 4 (XIX), Warszawa 2008.
 5. Rowiński J.: Jak wykorzystujemy fundusze unijne? Nowe Życie Gospodarcze, nr 23,2007.
 6. Rowiński J., Wigier M.: Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich ze środków UE w latach 2000-2013 - teraźniejszość i oczekiwania. Wspólnoty Europejskie, nr 7/8, 2005.
 7. Saaty T. L.: The Analitic Hierarchy Process Planning. Priority Setting. Resource Allocation. Mac Graw-Hill, New York International Book Company 1980.
 8. Spychalski G.: Wybrane charakterystyki kapitału ludzkiego polskich obszarów wiejskich [w:] Agrobiznes 2005. Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (red. S. Urban). Prace Naukowe AE, Wrocław 2005.
 9. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. II. Kraków 2000.
 10. Ward J. H.: Hierarchical grouping to optimize an objective function. Journal of the American Statistical Association, 53, 1963.
 11. Wysocki F., Lira J.: Statystyka opisowa. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu