BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pyka Irena
Tytuł
The Role of Corporate Bonds in Banking Operations : the Case of Poland
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finance and Real Economy - Selected Research and Policy Issues, 2008, s. 259-271, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Przedsiębiorstwo, Obligacje, Operacje bankowe
Financial markets, Enterprises, Bonds, Banking transactions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wzrastająca otwartość rynku finansowego stwarza możliwości większego zaangażowania banków w transakcjach przeprowadzanych z wykorzystaniem obligacji przedsiębiorstwa. Banki mogą nabywać obligacje, żeby włączać je w swój własny portfel aktywów, ale mogą również przeprowadzać różne działania rynkowe. Wyżej wymienione kwestie stanowią główną część zaprezentowanej pracy. Jednak istnieje duża liczba czynników decydujących o poziomie uczestnictwa banków na rynku obligacji przedsiębiorstw. Ocena ich wpływu na rodzaj i zakres transakcji przeprowadzanych na rynku transakcji bankowych była podstawowym celem zaprezentowanej pracy. (AT)

The increasing openness of the financial market creates a potential for a greater involvement of banks in transactions carried out using corporate bonds. Banks may acquire bonds to include them in their own asset portfolios, and they also may carry out various activities on the market. The above issues constitute the major part of the present work. There exists, however, a large number of factors determining the level of bank involvement on the market of corporate bonds. The evaluation of their influence on the nature and scope of transactions carried out on the banking transaction market was the fundamental objective of the present work.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Freixas X., Rochet J.-C. (2007): Mikroekonomia bankowa (Microeconomics of banking). CeDeWu.PL, Warsaw.
  2. Nowelizacja Umowy Kapitałowej obejmującej rynkowe rodzaje ryzyka (Amended Capital Accord accounting for market risks). Basel, January 1996, NBP, GINB.
  3. Official Journal of UE L/177/1 30.06.2006.
  4. Poślad M., Thiel S., Zwoliński T. (2006): Akcje i obligacje korporacyjne - oferta publiczna i rynek regulowany KPWiG. Warsaw.
  5. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 roku NBP (Development of the Polish Financial System in 1995). Warsaw, October 2006.
  6. Załącznik nr 9 do Uchwały nr 1/2007 KNB z dnia 13 marca 2007 (Attachment No 9 to Resolution No. 1/2007 issued by the Commission for Banking Supervision on 13 March 2007 (item 3)). “NBP Official Journal”, No. 2.
Cytowane przez
Pokaż
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu