BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szromnik Andrzej
Tytuł
Rynek nieruchomości w ujęciu strukturalnym - próba uporządkowania elementów i zależności
A Structural Approach to the Real Estate Market - an Attempt to Classify Elements and Interdependencies
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 614, s. 17-34, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Struktura rynku, Analiza rynku, Popyt, Podaż
Real estate market, Market structure, Market analysis, Demand, Supply
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę zidentyfikowania struktury rynku nieruchomości zarówno w warunkach subiektywnych jak i obiektywnych. Zwrócono uwagę na instytucje przyczyniające się do popytu i podaży na rynku nieruchomości. Analizę uzupełniono graficznym obrazem poszczególnych punktów omawianych w pracy.

This paper attempts to identify the structure of the real estate market in both subjective and objective terms. The paper looks at the institutions involved in demand on this market, as well as those involved in supply. Alongside his investigation of the market structure, the author also includes a short description of elements of the real estate market, and points to their interdependency. The verbal analysis is complemented by a graphical representation of the detailed points discussed in the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza rynku - Systemy i mechanizmy, pod red. S. Mynarskiego, AE w Krakowie, Kraków 1993.
 2. Brzeski WJ "Rynek nieruchomości -jaki jest, a jaki być powinien, "Tygodnik Budowlany", nr 34.
 3. Brzeski WJ., Dobrowolski G., Sędek S., Vademecumpośrednika nieruchomości, KIN, Kraków 1996.
 4. Dębniewska M., Tkaczuk M., Finanse w obrocie nieruchomościami, ZCO, Olsztyn-Zielona Góra 1998.
 5. Kotler P., Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Prentice-Hall, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 6. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 7. Maciejowski S., Rynek nieruchomości i jego struktura (wybrane problemy) [w:] Problemy inwestowania i rynku nieruchomości, AE w Krakowie, Kraków 1998.
 8. Mynarski S., Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Fogra, Kraków 1995.
 9. Nowacki A., Rola developera w procesie inwestycyjnym, Zeszyty Naukowe, AE w Poznaniu, Poznań 1996, nr 231.
 10. Problemy inwestowania i rynku nieruchomościami, Księga jubileuszowa dla uczczenia urodzin Profesora Leszka Kalkowskiego, AE w Krakowie, Kraków 1998.
 11. Stefaniak A., Nieruchomości w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza "Transit", Warszawa 1998.
 12. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu