BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rumianowska Irena
Tytuł
Ekologiczny wymiar niedoskonałości rynku a polityki makroekonomiczne
Ecological Scope of Market Imperfections within Macroeconomic Policies
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1191, s. 556-565, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy gospodarki światowej
Słowa kluczowe
Polityka ekologiczna państwa, Ochrona środowiska, Polityka makroekonomiczna
State ecological policy, Environmental protection, Macroeconomic policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest pokazanie ekologicznego wymiaru tych niedoskonałości, zwłaszcza występowania efektów zewnętrznych, oraz krótkie przedstawienie działań państwa, które poprzez politykę ekologiczną i polityki makroekonomiczne może uzupełniać i korygować działania mechanizmu rynkowego w obszarze racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi i ochrony środowiska.(fragment artykułu)

Market economy in action is characterized by many market imperfections that possess economic, social and ecological scope. Their occurrence forces and rationalizes government intervention into market mechanism. The aim of this paper is to show the ecological scope of market imperfections, especially the occurrence of externalities and a brief introduction into government actions that through environmental policy and macroeconomic policies supplement and correct market mechanism in the area of rational governance of ecological assets and environmental protection. The fulfillment of environmental goals is a domain of environmental policy, however its effectiveness depends on respecting ecological aims within basic macroeconomic policies, mainly fiscal policy, trade policy and sector policies - industrial policy, energetic policy, transport policy, agricultural policy etc. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barde J.-P., Polityka ochrony środowiska i jej instrumenty, [w:] H. Folmer, L. Gabel, H. Opschor, Ekonomia środowiskowa i zasobów naturalnych, Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
 2. Baumol W.A., Oates W.E, The Theory of Environmental Policy, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1975.
 3. Fiedor B. (red.), Kierunki rozwoju współczesnej ekonomii, Wrocław 1992.
 4. Fiedor B., Ochrona środowiska - ile rynku, ile państwa, [w:] Czy ekonomia nadążą za wyjaśnieniem rzeczywistości, T.l. red. A. Wojtyna, PTE, Warszawa 2001.
 5. Fiedor B., Regulacja ekologiczna jako rodzaj regulacji publicznej w gospodarce tynkowej - ujęcie normatywne a ekonomia polityczna regulacji, [w:] Konflikty i współpraca w realizacji strategii ekorozwoju, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 30, Wrocław 2003.
 6. Fiedor B., Graczyk A., Mechanizmy ekonomicznego wdrażania trwałego i zrównoważonego rozwoju w II Polityce Ekologicznej Państwa, [w:] Ekonomia a rozwój zrównoważony, T. II, red. F. Piątek, Białystok 2001.
 7. Fiedor B., Matysiak A., Rola państwa w ujęciu teorii trwalego rozwoju z punktu widzenia problemu międzypokoleniowej sprawiedliwości ekologicznej, [w:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie neoliberalne wobec ekonomicznej roli państwa a polityka społeczno-ekonomiczna, red. U. Zagóra-Jonszta, AE, Katowice 2004.
 8. Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 9. Folmer H., Gabel L., Opschor H., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
 10. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska, PWE, Warszawa 2001.
 11. Graczyk A., Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
 12. Graczyk A., Nowa polityka ekologiczna, [w:] Polityka ekologiczna w gospodarce rynkowej, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 25, Karpacz-Wrocław 1999.
 13. Klimczak B., Mikroekonomia, AE, Wrocław 2006.
 14. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 15. Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu