BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Famielec Józefa (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Przesłanki i kierunki zmian wymaganych poziomów odzysku i recyklingu oraz opłat produktowych w odniesieniu do odpadów poużytkowych w świetle wyników badań
Changes in the Required Levels of Recovery and Recycling and also Product Charges in Relation to Process Wastes in Light of Research Results
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 771, s. 55-70, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Recykling, Program ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, Ekologiczne aspekty działalności przedsiębiorstwa
Recycling, Environmental program in the enterprise, Ecological aspects of the company's activities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono rezultat badań "Analiza kosztów odzysku i opłat recyklingowych oraz wymaganych poziomów odzysku i recyklingu w perspektywie do 2010 roku" przeprowadzonych w pracy naukowej zleconej przez Ministra Środowiska. Omówiono propozycje zmian poziomów odzysku i recyklingu oraz stawek opłat produktowych dla odpadów poużytkowych na podstawie opinii badanych w 2006 r. organizacji odzysku i recyklingu.

In this article, the author presents the results of research on recovery organisations and recyclers as regards proposals concerning the necessary levels of recovery and recycling of process wastes and also product charges for businesses that fail to meet their responsibilities in this field. The research is part of a larger study conducted by a team from the Department of Industrial and Environmental Policy at the Cracow University of Economics, commissioned by the Minister of Environment, which was completed in December 2006. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza kosztów odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych w aspekcie stawek opłat pro-duktowych i opłat recyklingowych oraz wymaganych poziomów odzysku i recyklingu w perspektywie do 2010 roku, pod kier. J. Famielec, KPPiE, AE w Krakowie, Kraków 2006 (współautorzy: P.P. Małecki, Z. Grabowski, S. Korta, K. Rosiek, S. Famielec).
  2. Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG, Dz.U. WE, L 266 z 26 września 2006 r.
  3. Plan implementacyjny i finansowy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/ WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchy¬lającej dyrektywę 91/157/EWG, Dz.Urz. WE, L 266, z 26.09.2006 r., s. 1-14, Minis¬terstwo Środowiska, Warszawa 2006.
  4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2003 r. w sprawie stawek opłat produktowych, Dz.U. 2003, nr 180, poz. 1768.
  5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości opłat produktowych, Dz.U. 2005, nr 157, poz. 1325.
  6. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, Dz.U. 2001, nr 63, poz. 639.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu