BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaleska Małgorzata
Tytuł
Fundusze własne banków (spółdzielczych) - podstawy prawne i aspekty ekonomiczne
Private Funds of Banks - Legal Basis and Economic Aspects
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 25, s. 33-50
Słowa kluczowe
Prawo spółdzielcze, Finanse banków, Kapitał bankowy, Prawo bankowe, Banki spółdzielcze, Nadzór bankowy
Cooperative law, Banks finance, Bank capital, Banking law, Cooperative banks, Bank supervision
Abstrakt
W artykule wykazano podobieństwa i różnice pomiędzy pojęciem i rodzajami kapitałów własnych a pojęciem funduszy własnych. Przedstawiono wymogi prawne w zakresie funduszy własnych banku i banków spółdzielczych według ustawy Prawo bankowe, Prawo spółdzielcze i w świetle postanowień Komisji Nadzoru Bankowego. Omówiono wysokość funduszy własnych w polskich bankach spółdzielczych oraz możliwość ich zwiększenia.

Similarities and differences between definition and kinds of ownership capital as well as definition of private funds have been given. Legal requirements for private funds of banks and co-operative banks according to the act on banking law, co-operatives' law and in the light of provisions of the Commission for Banking Supervision have been presented. The amount of private funds in Polish co-operative banks and possibility of their increasing has been also discussed.(A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dz.U. nr 113 z dnia 18 grudnia 2000 roku, poz. 1186.
 2. Dz.U. nr 119 z dnia 28 grudnia 2000 roku, poz. 1252.
 3. Dz.U. nr 121 z dnia 19 listopada 1994 roku, poz. 591.
 4. Dz.U. nr 140 z dnia 21 listopada 1997 roku, poz. 939.
 5. Dz.U. nr 54 z 1995 roku, poz. 228.
 6. Dz.Urz. NBP nr 15 z dnia 30 czerwca 1998 roku, poz. 32.
 7. Dz.Urz. NBP nr 19 z dnia 25 sierpnia 1998 roku, poz. 43.
 8. Dz.Urz. NBP nr 26 z dnia 11 grudnia 1998 roku, poz. 60.
 9. Klimas M., Podręczna encyklopedia rachunkowości. Poltext, Warszawa 1997, s. 217.
 10. Kowalik F., Nadgorliwość urzędników. "Gazeta Bankowa" nr 15 z 21 sierpnia 1998, s. 18.
 11. Taillon R., Kapitały banków w ocenie Standard and Poor's. "Głos Banków Spółdzielczych" nr 1/1998, s. 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu