BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosiek Ksymena (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Skuteczność - przegląd definicji
Effectiveness - the Question of Definition
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 771, s. 125-134, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Efektywność, Ochrona środowiska
Enterprise management, Effectiveness, Environmental protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono definicje skuteczności oraz ich zestawienie z innymi pojęciami uznawanymi za bliskoznaczne lub uzupełniające. Zaprezentowano także podejście wymagane przy ocenie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Aside from “efficiency”, “efficacy” and “productivity”, one of the basic categories used by economists is "effectiveness". It might seem, therefore, that this term is well described and unambiguously defined. However, even a cursory glance at the literature reveals many inaccuracies, and sometimes even contradictions, in the understanding of this term. The main goal of this article is to review the different definitions of the term “effectiveness” and to compare these with other terms considered to be synonymous or related. Although the main subject of research is finance, it was necessary to start from other disciplines. Only selected approaches and definitions are addressed in the article. The author attempts to take the most all-encompassing and simple approach. At the same time, she presents an approach that is characteristic and important from the environmental point of view. In the final part of the paper, the author outlines the particularly interesting approach required in the assessment of EU-funded projects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drucker P.F., Menadżer skuteczny. Nowoczesność, AE w Krakowie-Czytelnik, Łódź 1994.
  2. Ewaluacja narodowego planu rozwoju i programów operacyjnych w Polsce - poradnik, Krajowa Jednostka Oceny Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa 2005.
  3. Grzesiak S., Metody ilościowe w badaniu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997.
  4. Korzeń-Mitka I., Skuteczność - próba interpretacji, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2005, nr 1060.
  5. Malik K., Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i re-gionalnym, Politechnika Opolska, Opole 2004.
  6. Ogólne zasady wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce. Podręcznik dla instytucji zarządzających, pośredniczących i potencjalnych beneficjentów programów reali¬zowanych z udziałem funduszy strukturalnych. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
  7. Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego, PWN, Warszawa 2002.
  8. Piontek F, Kategoria efektywności w procesie ochrony środowiska i rozwoju zrównowa¬żonego i trwałego, „Ekonomia i Środowisko” 2001, nr 2.
  9. Piontek F., Piontek B., Podstawy ekonomii menadżerskiej. Globalizacja a rozwój zrówno-ważony i trwały, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2003.
  10. Podręcznik ewaluacji okresowej programu PHARE w Polsce, cz. 1: Procedury, meto¬dologia, raporty, UKIE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu